37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cadrul legal privind reglementarea certificării ECC a fost actualizat

Cadrul legal privind reglementarea certificării ECC a fost actualizat

25.06.2021404 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 25 iunie 2021, a fost publicată Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021, prin care s-a aprobat:

  • Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.
  • Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 2.
  • Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 3.
  • Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea echipamentelor de casă și de control, conform anexei nr. 4 la prezenta decizie.

Se sistează înregistrarea echipamentelor de casă și de control care nu corespund cu Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia Comisiei nr. 26-11/1-19/02-2020 din data de 20.10.2020, în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control, începând cu data de 01.01.2022, cu excepția înregistrării/reînregistrării echipamentelor de casă și de control în cadrul unuia și aceluiași contribuabil (la schimbarea adresei juridice, trecerii dintr-o unitate structurală în altă etc.).

I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va asigura funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control, începând cu data de 15.06.2021.

I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va asigura funcționarea SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (mev.sfs.md) în vederea depunerii cererii pentru certificarea modelului echipamentului de casă și de control, în scopul includerii în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, începând cu data de 15.06.2021.

Prin derogare de la prevederile pct. 12 din Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia Comisiei nr. 26 11/1-19/02-2020 din data 20.10.2020, se acceptă schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, fără aplicarea semnăturii electronice prin intermediul modulului criptografic al echipamentului de casă și de control, până la emiterea unei alte decizii în acest sens de către Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control.

Sistemele informatice destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, fără imprimante fiscale, care până la publicarea prezentei decizii au fost conectate în conformitate cu prevederile actelor normative la Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, cu acele funcționalități cu care au fost conectate acestea, nu necesită a fi incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, până la luarea altei decizii în acest sens de către Comisie.

Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în termen de până la 31 decembrie 2021, vor asigura elaborarea și aprobarea modificărilor necesare la Hotărârea Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

Prezenta Decizie a intrat în vigoare la data de 25 iunie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 25 iunie 2021, a fost publicată Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021, prin care s-a aprobat:

  • Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.
  • Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 2.
  • Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 3.
  • Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea echipamentelor de casă și de control, conform anexei nr. 4 la prezenta decizie.

Se sistează înregistrarea echipamentelor de casă și de control care nu corespund cu Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia Comisiei nr. 26-11/1-19/02-2020 din data de 20.10.2020, în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control, începând cu data de 01.01.2022, cu excepția înregistrării/reînregistrării echipamentelor de casă și de control în cadrul unuia și aceluiași contribuabil (la schimbarea adresei juridice, trecerii dintr-o unitate structurală în altă etc.).

I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va asigura funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control, începând cu data de 15.06.2021.

I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va asigura funcționarea SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (mev.sfs.md) în vederea depunerii cererii pentru certificarea modelului echipamentului de casă și de control, în scopul includerii în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, începând cu data de 15.06.2021.

Prin derogare de la prevederile pct. 12 din Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia Comisiei nr. 26 11/1-19/02-2020 din data 20.10.2020, se acceptă schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, fără aplicarea semnăturii electronice prin intermediul modulului criptografic al echipamentului de casă și de control, până la emiterea unei alte decizii în acest sens de către Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control.

Sistemele informatice destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, fără imprimante fiscale, care până la publicarea prezentei decizii au fost conectate în conformitate cu prevederile actelor normative la Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, cu acele funcționalități cu care au fost conectate acestea, nu necesită a fi incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, până la luarea altei decizii în acest sens de către Comisie.

Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în termen de până la 31 decembrie 2021, vor asigura elaborarea și aprobarea modificărilor necesare la Hotărârea Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

Prezenta Decizie a intrat în vigoare la data de 25 iunie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...