37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cabinetul personal al contribuabilului: compartimentul „Companii”

Cabinetul personal al contribuabilului: compartimentul „Companii”

21.12.2021501 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin prezentul articol ne propunem să subliniem pașii care urmează a fi efectuați în compartimentul „Companii” din cadrul Cabinetului personal al contribuabilului.

Pasul 1: Compartimentul „Companii” reflectă entitățile asignate la contul de utilizator pentru care se deține dreptul de accesare a serviciilor fiscale electronice. În cazul în care butonul cu denumirea rolului este de o culoare albastru deschis, se va semna inițiat Regulamentul de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

Notă! Sistemul în mod automatizat identifică entitățile la care titularul contului de utilizator este înregistrat ca administrator în Registrul de Stat al Unităților de Drept de către IP Agenda Servicii Publice și reflectă lista acestora în compartimentul „Companii”, precum și atribuie rolul de administrator.

Asemenea mecanism automatizat este funcțional și pentru persoanele fizice care desfășoară diverse activități de întreprinzător, luați la evidență fiscală de către SFS, precum și pentru utilizatorii care au obținut accesul la serviciile fiscale electronice până la implementarea SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, cu semnarea actelor necesare pe suport de hârtie.

Pasul 2: La accesarea rolului pentru care este necesar semnarea Regulamentului, , fișierul se va autocompleta cu datele entității și a titularului contului de utilizator și se va deschide pentru citire. Ulterior, se va accesa opțiunea „Acceptare”, pentru rularea procesului de semnare electronică a documentului, drept dovadă a asumării tuturor obligațiilor stabilite în Regulament.

Pasul 3: Procesul de semnare a Regulamentului este similar tuturor sistemelor integrate cu serviciul MSign. Prin urmare, se selectează tipul de semnătura electronică, se parcurge procesul în dependentă de tipul semnăturii, cu introducerea PIN-ului, parolei etc. și după aplicarea semnăturii electronice Regulamentul semnat va fi posibil a fi descărcat pentru vizualizare ulterioară.

Pasul 4: Descărcarea Regulamentului semnat se va efectua prin accesarea opțiunii „Descarcă” și selectarea rolului pentru care s-a semnat Regulamentul.

Pasul 5: La accesarea rolului unei companii, se va lansa interfața cu următoarele rubrici:

  • Datele companiei din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, și anume: Denumire, IDNO, adresa juridica, codul TVA, codul Accize, Direcția de Deservire Fiscala a entității, contabilul-șef înregistrat în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, prin depunerea cererii la DDF-ul teritorial sau prin intermediul SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor
  • Serviciilor fiscale electronice, la accesarea cărora se lansează serviciul nemijlocit, dacă titularul contului de utilizator deține accesul oferit de administrator sau persoana împuternicită de gestionare acces;
  • Rubrica „Gestionare acces” pentru administrator și persoanele împuternicite din cadrul companiei.

Notă! Datele companiei sunt necesar a fi verificate și în caz de necorespundere este necesar de contactat Centrul Unic de Apel la numărul de telefon 080001525.

In rubrica „Gestionare acces”, administratorul și persoana împuternicită de a gestiona accesul companiei dispun de posibilitatea verificării listei persoanelor responsabile cu drept de acces la serviciile fiscale electronice pentru entitatea administrată, precum si istoricul acțiunilor efectuate în cadrul sistemului pentru fiecare persoana în parte.

In partea de jos a paginii este reflectată opțiunea „Adaogă un nou membru” destinată identificării persoanei noi pentru care se necesita oferirea accesului la serviciile fiscale electronice. La accesarea opțiunii, în partea dreaptă a pagini se va introduce codul IDNP, Nume și Prenume, conform actului de identitate a persoanei, fără diacritice, și se va accesa opțiunea „Căutare”.

Pasul 6: În cazul în care datele au fost introduse corect și persoana a accesat cel puțin o dată sistemul, se va reflecta lista rolurilor cu care se va oferi accesul la serviciile fiscale electronice și necesar a fi selectate.

Notă! În cazul în care datele au fost introduse eronat sau nu a accesat nici o dată serviciile fiscale electronice și nu deține cont de utilizator, se va afișa mesajul de informare precum că datele nu sunt corecte sau nu a fost găsită așa persoană.

Pasul 7: La accesarea rolului, formatul textului de modifică în „Bold”, iar în partea dreaptă se afișează lista serviciilor fiscale electronice pentru bifare, în dependență de serviciul la care este necesar de oferit accesul. Prin urmare, se bifează serviciile necesare, se indică motivul oferirii accesului (ex: Ordinul intern nr. 123 din 11.11.1111) și se salvează operațiunea prin accesarea opțiunii „Salvează”.

Notă! Opțiunea „Gestionare acces” se va bifa doar în cazul în care administratorul împuternicește persoana respectivă să ofere, modifice sau suspende accesul la serviciile fiscale electronice pentru toate persoanele responsabile din cadrul entității, operațiunile efectuate de către acesta asumându-și.

Pasul 8: Pentru modificarea sau suspendarea accesului la serviciile fiscale electronice, se accesează pe opțiunea sub formă de creion și se repetă operațiunile de la pasul precedent, doar cu debifarea/bifarea serviciilor fiscale electronice.

Pasul 9: Persoana responsabilă care a primit accesul la serviciile fiscale electronice oferite de către administrator sau persoana împuternicită de administrator, va accepta sau respinge accesul, urmare a autentificării în cabinetul său personal, accesarea compartimentului „Companii” și a rolului oferit.

Procesul de acceptare a accesului oferit, semnarea Regulamentului și accesarea serviciilor fiscale electronice este similar pașilor descriși pentru titularul contului de utilizator cu rol de administrator.

Prin prezentul articol ne propunem să subliniem pașii care urmează a fi efectuați în compartimentul „Companii” din cadrul Cabinetului personal al contribuabilului.

Pasul 1: Compartimentul „Companii” reflectă entitățile asignate la contul de utilizator pentru care se deține dreptul de accesare a serviciilor fiscale electronice. În cazul în care butonul cu denumirea rolului este de o culoare albastru deschis, se va semna inițiat Regulamentul de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

Notă! Sistemul în mod automatizat identifică entitățile la care titularul contului de utilizator este înregistrat ca administrator în Registrul de Stat al Unităților de Drept de către IP Agenda Servicii Publice și reflectă lista acestora în compartimentul „Companii”, precum și atribuie rolul de administrator.

Asemenea mecanism automatizat este funcțional și pentru persoanele fizice care desfășoară diverse activități de întreprinzător, luați la evidență fiscală de către SFS, precum și pentru utilizatorii care au obținut accesul la serviciile fiscale electronice până la implementarea SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, cu semnarea actelor necesare pe suport de hârtie.

Pasul 2: La accesarea rolului pentru care este necesar semnarea Regulamentului, , fișierul se va autocompleta cu datele entității și a titularului contului de utilizator și se va deschide pentru citire. Ulterior, se va accesa opțiunea „Acceptare”, pentru rularea procesului de semnare electronică a documentului, drept dovadă a asumării tuturor obligațiilor stabilite în Regulament.

Pasul 3: Procesul de semnare a Regulamentului este similar tuturor sistemelor integrate cu serviciul MSign. Prin urmare, se selectează tipul de semnătura electronică, se parcurge procesul în dependentă de tipul semnăturii, cu introducerea PIN-ului, parolei etc. și după aplicarea semnăturii electronice Regulamentul semnat va fi posibil a fi descărcat pentru vizualizare ulterioară.

Pasul 4: Descărcarea Regulamentului semnat se va efectua prin accesarea opțiunii „Descarcă” și selectarea rolului pentru care s-a semnat Regulamentul.

Pasul 5: La accesarea rolului unei companii, se va lansa interfața cu următoarele rubrici:

  • Datele companiei din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, și anume: Denumire, IDNO, adresa juridica, codul TVA, codul Accize, Direcția de Deservire Fiscala a entității, contabilul-șef înregistrat în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, prin depunerea cererii la DDF-ul teritorial sau prin intermediul SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor
  • Serviciilor fiscale electronice, la accesarea cărora se lansează serviciul nemijlocit, dacă titularul contului de utilizator deține accesul oferit de administrator sau persoana împuternicită de gestionare acces;
  • Rubrica „Gestionare acces” pentru administrator și persoanele împuternicite din cadrul companiei.

Notă! Datele companiei sunt necesar a fi verificate și în caz de necorespundere este necesar de contactat Centrul Unic de Apel la numărul de telefon 080001525.

In rubrica „Gestionare acces”, administratorul și persoana împuternicită de a gestiona accesul companiei dispun de posibilitatea verificării listei persoanelor responsabile cu drept de acces la serviciile fiscale electronice pentru entitatea administrată, precum si istoricul acțiunilor efectuate în cadrul sistemului pentru fiecare persoana în parte.

In partea de jos a paginii este reflectată opțiunea „Adaogă un nou membru” destinată identificării persoanei noi pentru care se necesita oferirea accesului la serviciile fiscale electronice. La accesarea opțiunii, în partea dreaptă a pagini se va introduce codul IDNP, Nume și Prenume, conform actului de identitate a persoanei, fără diacritice, și se va accesa opțiunea „Căutare”.

Pasul 6: În cazul în care datele au fost introduse corect și persoana a accesat cel puțin o dată sistemul, se va reflecta lista rolurilor cu care se va oferi accesul la serviciile fiscale electronice și necesar a fi selectate.

Notă! În cazul în care datele au fost introduse eronat sau nu a accesat nici o dată serviciile fiscale electronice și nu deține cont de utilizator, se va afișa mesajul de informare precum că datele nu sunt corecte sau nu a fost găsită așa persoană.

Pasul 7: La accesarea rolului, formatul textului de modifică în „Bold”, iar în partea dreaptă se afișează lista serviciilor fiscale electronice pentru bifare, în dependență de serviciul la care este necesar de oferit accesul. Prin urmare, se bifează serviciile necesare, se indică motivul oferirii accesului (ex: Ordinul intern nr. 123 din 11.11.1111) și se salvează operațiunea prin accesarea opțiunii „Salvează”.

Notă! Opțiunea „Gestionare acces” se va bifa doar în cazul în care administratorul împuternicește persoana respectivă să ofere, modifice sau suspende accesul la serviciile fiscale electronice pentru toate persoanele responsabile din cadrul entității, operațiunile efectuate de către acesta asumându-și.

Pasul 8: Pentru modificarea sau suspendarea accesului la serviciile fiscale electronice, se accesează pe opțiunea sub formă de creion și se repetă operațiunile de la pasul precedent, doar cu debifarea/bifarea serviciilor fiscale electronice.

Pasul 9: Persoana responsabilă care a primit accesul la serviciile fiscale electronice oferite de către administrator sau persoana împuternicită de administrator, va accepta sau respinge accesul, urmare a autentificării în cabinetul său personal, accesarea compartimentului „Companii” și a rolului oferit.

Procesul de acceptare a accesului oferit, semnarea Regulamentului și accesarea serviciilor fiscale electronice este similar pașilor descriși pentru titularul contului de utilizator cu rol de administrator.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...