37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Bonuri fiscale electronice. Ce propune Ministerul Finanțelor

Bonuri fiscale electronice. Ce propune Ministerul Finanțelor

14.11.20182.863 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La efectuarea decontărilor băneşti în numerar și/sau prin alt instrument de plată pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sânt obligaţi să utilizeze echipamentul de casă și de control, eliberând plătitorilor bonurile de casă/ documentele fiscale emise de acesta sau să transmită forma electronică a acestuia la numărul de telefon sau adresa electronică, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

Obligativitate se va extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vânzări (denumit conform uzanţelor internaţionale vending machine), terminal cash-in, aparat de schimb valutar, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.).

Acestea sunt prevederile noului regulament cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, ce se conține în proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, propus de către Ministerul Finanțelor spre consultare publică.

Prezentul proiect de Hotărâre, are scopul de a stabili normele legislative, care vor reglementa efectuarea decontărilor în numerar prin diferite dispozitive electronice, destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată).

Conform notei informative, în prezent tehnologiile informaţionale moderne constituie unul din principalii promotori ai schimbărilor din societate şi mediul de afaceri. Fiind folosite pe scară largă atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional, tehnologiile informaţionale moderne servesc ca un catalizator de creştere şi modernizare.

Dezvoltarea tehnologică accelerată a dus la generalizarea informatizării plăților și accesibilitatea serviciilor de plăți electronice pentru toate tipurile de utilizatori. Implementarea instrumentelor de plăţi electronice on-line, atestă o tendinţă de creştere a numărului magazinelor electronice.

Prin urmare, proiectul de Hotărâre conține prevederile care vor reglementa acceptarea utilizării diferitor dispozitive electronice de tip: telefon mobil, tableta, precum şi altele asemenea, ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil, cu funcţii de maşini de casă şi de control.

Totodată, utilizarea diferitor dispozitive electronice, va permite emiterea şi transmiterea, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică, a bonului de casă/documentului fiscal în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică prezentate.

În ceea ce privește echipamentele de casă și control, acestea vor trebui să asigure formarea documentului de plată (bonului de casă/documentului fiscal) în format electronic și/sau emiterea pe suport de hârtie, în conformitate cu cerințele indicate în Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control.

Bon de casă/documentul fiscal format în formă electronică, care se transmite la numărul de telefon sau la adresa electronică imediat după finisarea operațiunii, trebuie să conțină următoarele elementele obligatorii:

a) codul fiscal al contribuabilului;
b) numărul bonului de casă/documentului fiscal;
c) costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate);
d) data şi timpul eliberării bonului de casă/documentului fiscal.

Efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control, se va permite la desfăşurarea activităţilor precum: comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie, serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic), activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător, încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată și alte activități ce se conțin în lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control.

Ca urmare a aprobării celor 3 regulamente noi:

  • Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control,
  • Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control,
  • Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată,

Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar., urmează a fi abrogată.

Până la darea în exploatare industrială a Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor”, se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal) care se vor folosi pentru sigilarea maşinilor de casă şi control și imprimantelor fiscale.

Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de un an, va elabora Standardul naţional al Republicii Moldova „Echipamente de casă şi control. Cerinţe tehnice”.

Serviciul Fiscal de Stat, în termen de un an, va asigura introducerea în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control sisteme informatice existente, ce includ dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale.

Proiectul integral poate fi consultat aici.

La efectuarea decontărilor băneşti în numerar și/sau prin alt instrument de plată pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sânt obligaţi să utilizeze echipamentul de casă și de control, eliberând plătitorilor bonurile de casă/ documentele fiscale emise de acesta sau să transmită forma electronică a acestuia la numărul de telefon sau adresa electronică, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

Obligativitate se va extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vânzări (denumit conform uzanţelor internaţionale vending machine), terminal cash-in, aparat de schimb valutar, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.).

Acestea sunt prevederile noului regulament cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, ce se conține în proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, propus de către Ministerul Finanțelor spre consultare publică.

Prezentul proiect de Hotărâre, are scopul de a stabili normele legislative, care vor reglementa efectuarea decontărilor în numerar prin diferite dispozitive electronice, destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată).

Conform notei informative, în prezent tehnologiile informaţionale moderne constituie unul din principalii promotori ai schimbărilor din societate şi mediul de afaceri. Fiind folosite pe scară largă atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional, tehnologiile informaţionale moderne servesc ca un catalizator de creştere şi modernizare.

Dezvoltarea tehnologică accelerată a dus la generalizarea informatizării plăților și accesibilitatea serviciilor de plăți electronice pentru toate tipurile de utilizatori. Implementarea instrumentelor de plăţi electronice on-line, atestă o tendinţă de creştere a numărului magazinelor electronice.

Prin urmare, proiectul de Hotărâre conține prevederile care vor reglementa acceptarea utilizării diferitor dispozitive electronice de tip: telefon mobil, tableta, precum şi altele asemenea, ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil, cu funcţii de maşini de casă şi de control.

Totodată, utilizarea diferitor dispozitive electronice, va permite emiterea şi transmiterea, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică, a bonului de casă/documentului fiscal în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică prezentate.

În ceea ce privește echipamentele de casă și control, acestea vor trebui să asigure formarea documentului de plată (bonului de casă/documentului fiscal) în format electronic și/sau emiterea pe suport de hârtie, în conformitate cu cerințele indicate în Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control.

Bon de casă/documentul fiscal format în formă electronică, care se transmite la numărul de telefon sau la adresa electronică imediat după finisarea operațiunii, trebuie să conțină următoarele elementele obligatorii:

a) codul fiscal al contribuabilului;
b) numărul bonului de casă/documentului fiscal;
c) costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate);
d) data şi timpul eliberării bonului de casă/documentului fiscal.

Efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control, se va permite la desfăşurarea activităţilor precum: comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie, serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic), activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător, încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată și alte activități ce se conțin în lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control.

Ca urmare a aprobării celor 3 regulamente noi:

  • Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control,
  • Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control,
  • Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată,

Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar., urmează a fi abrogată.

Până la darea în exploatare industrială a Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor”, se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal) care se vor folosi pentru sigilarea maşinilor de casă şi control și imprimantelor fiscale.

Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de un an, va elabora Standardul naţional al Republicii Moldova „Echipamente de casă şi control.Cerinţe tehnice”.

Serviciul Fiscal de Stat, în termen de un an, va asigura introducerea în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control sisteme informatice existente, ce includ dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale.

Proiectul integral poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...