37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   BNS: Piața muncii și protecția socială în rândul vârstnicilor din RM în anul 2019

BNS: Piața muncii și protecția socială în rândul vârstnicilor din RM în anul 2019

30.09.2020589 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ponderea vârstnicilor activi din punct de vedere economic este în creștere

Numărul persoanelor vârstnice (de 60 ani şi peste) active din punct de vedere economic, în anul 2019, a fost de 82,3 mii, ceea ce constituie 9,0% din totalul persoanelor active și 14,7% din populația totală din aceeași grupă de vârstă.

Vârstnicii din mediul rural şi de sex masculin predomnină în populația vârstnică ocupată

Populaţia ocupată de 60 ani şi peste în anul 2019 a constituit 80,8 mii, ceea ce reprezintă 9,3% din totalul populaţiei ocupate. Pentru populaţia ocupată de vârstă înaintată sunt caracteristice diferenţe notabile în repartizarea pe medii, sexe, activităţi economice, statut profesional etc. Astfel, 61,3% din vârstnicii ocupaţi au fost din mediul rural şi 56,1% au fost bărbaţi. Circa 2/3 din totalul vârstnicilor ocupaţi (65,5%), aveau vârsta cuprinsă între 60-64 ani, fiecare a patra persoană (25,2%) avea 65-69 ani, circa 1,0% - 80 ani și peste.

Vârstnicii sunt preponderent ocupaţi în activităţi agricole

Fiecare a treia persoană vârstnică ocupată a lucrat în activităţi agricole, declarând gospodăria țărănească sau terenul agricol ca loc principal de muncă. Fiecare a patra persoană a lucrat în sfera serviciilor sociale, prestate în special de stat. Astfel, 35,1% din bărbaţi au lucrat în sectorul agricol, 16,5% - în industrie, 9,3% - în comerț, 9,1% - în învăţământ. În rândul femeilor distribuţia se prezintă astfel: 32,0% de femei vârstnice erau ocupate în agricultură, 19,7% – în învăţământ, 11,8% – în sănătate şi asistenţă socială, 11,0% - în comerţ.

Durata medie a săptămânii de lucru pentru persoanele vârstnice ocupate a constituit 37 ore. Fiecare a doua persoană ocupată (56,4%) a lucrat 40 de ore şi mai mult pe săptămână, iar 36,2% - de la 20 până la 39 de ore pe săptămână. În distribuţia populaţiei vârstnice după statutul profesional au predominat salariaţii (68,2%), urmaţi de lucrătorii pe cont propriu (23,7%).

Protecţia socială

Ponderea femeilor vârstnice depăşește ponderea bărbaţilor vârstnici în numărul pensionarilor

Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2020, numărul pensionarilor a constituit 696,0 mii persoane. Circa 75% din totalul pensionarilor erau pensionari pentru limită de vârstă (524,5 mii). Datorită ponderii mai mari în numărul populaţiei vârstnice şi diferenţei de longevitate dintre femei şi bărbaţi, femeile au constituit 70,5% în numărul total de pensionari pentru limită de vârstă. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețineau o pondere de 93,4% în totalul pensionarilor pentru limită de vârstă, dintre aceștia 68,5% fiind femei.

Femeile beneficiază de pensii medii pentru limită de vârstă mai mici cu 20% decât pensiile bărbaţilor

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă la 01.01.2020 a constituit 1843,0 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 12,1%, iar, comparativ cu ultimii cinci ani, aceasta s-a majorat cu 54,6%. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în cazul bărbaţilor a constituit 2157,8 lei, comparativ cu 1711,6 lei în cazul femeilor. Astfel, disparitatea de gen în cazul pensiilor pentru limită de vârstă a constituit 20,7%, comparativ cu valoarea de 17,8% la începutul anului 2016.

Pensia pentru limită de vârstă acoperă valoarea minimului de existență pentru pensionari, dar nu și în cazul beneficiarilor de pensii din sectorul agricol

Valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în anul 2019, a constituit 1707,4 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 8,5%. Minimul de existenţă pentru pensionari diferă în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, pentru pensionarii din oraşele mari acesta a constituit 1946,9 lei, comparativ cu 1717,5 lei pentru cei din alte oraşe şi 1623,9 lei pentru pensionarii de la sate.

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă a permis acoperirea valorii minimului de existenţă pentru pensionari în proporţie de 107,9% în anul 2019, comparativ cu 82,9% în anul 2015. Însă, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în sectorul agricol a acoperit valoarea minimului de existență în proporție de doar 84,8%, comparativ cu sectorul non-agricol – 119,6%.

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă acoperă minimul de existență pentru pensionari în proporție de 63%

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă la 01.01.2020 a constituit 1079,3 lei și a permis acoperirea valorii minimului de existență pentru pensionari în proporție de 63,2%.

Pe de altă parte, circa 23,4% din pensionari pentru limita de vârstă erau angajați în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei.

Cei mai mulți vârstnici, beneficiari de îngrijire la domiciliu, trăiesc în mediul rural

În anul 2019, conform datelor Agenției Naționale Asistență Socială au activat circa 2,1 mii lucrători sociali, care au prestat servicii de îngrijire la domiciliu pentru 18,5 mii de beneficiari. Circa 71 la sută din beneficiari au fost din mediul rural.

Pe parcursul anului 2019, în țară au activat 67 cantine de ajutor social, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, care au deservit 13,3 mii persoane, dintre care 2,7 mii persoane au beneficiat de acest serviciu la domiciliu. În afară de aceasta, persoanele în vârstă beneficiază și de alte prestaţii, ajutoare şi servicii sociale conform legislației în vigoare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...