37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   BNM: Raportul anual 2019

BNM: Raportul anual 2019

03.06.2020579 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Anul 2019 a fost marcat de multe evenimente, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, toate cu impact asupra activității economice, asupra prețurilor și asupra monedei naționale. Pe plan extern, anul 2019 a fost dominat de disensiuni comerciale între SUA și China, de pregătirile pentru Brexit și de încetinirea creșterii economice în mai multe țări dezvoltate ale lumii, pe plan intern am avut instabilitate politică și schimbarea a două guverne.

Deși mai modestă decât în anii precedenți, dinamica anuală a activității economice a fost una pozitivă în anul 2019, produsul intern brut fiind cu 3,6 la sută superior celui din anul precedent. Creșterea venitului disponibil al populației s-a reflectat mai puțin asupra consumului privat, dar a avut un impact mai pronunțat asupra investițiilor. Majoritatea sectoarelor economiei naționale au înregistrat dinamici pozitive. Totuși, construcțiile și comerțul interior au continuat să exercite un rol dominant asupra creșterii economice. Totodată, condițiile meteorologice adverse pentru anumite culturi au avut un impact negativ asupra performanței sectorului agricol în anul 2019.

Pe parcursul anului 2019, rata anuală a inflației a conturat o traiectorie ascendentă pronunțată, susținută, pe de o parte, de o cerere internă pozitivă și, pe de altă parte, de incidența unor fenomene distincte cum ar fi: ajustările politicii fiscale, deprecierea monedei naționale, condiții meteorologice adverse, precum și majorarea tarifului la energia electrică.

În pofida acestor factori, am reușit să menținem inflația medie anuală, care a constituit 4,8 la sută, foarte aproape de ținta inflației. Deși la finele anului inflația a crescut peste coridorul de variație țintit de Banca Națională, prognozăm în anul 2020 o diminuare rapidă a acesteia.

Măsurile de politică monetară adoptate de Banca Națională au avut ca scop temperarea variațiilor prognozate ale indicelui prețurilor de consum. În lunile iunie și iulie ratele de politică monetară au fost majorate, pentru a tempera creșterea prețurilor. La finele anului, conform prognozei de diminuare rapidă a nivelului prețurilor, au fost diminuate ratele dobânzilor și mărimea rezervelor obligatorii ale băncilor la deținerile în lei. Banca Națională va relaxa în continuare condițiile monetare și va asigura cu lichidități sectorul bancar, în funcție de evoluția prețurilor și de necesitățile economiei.

Sistemul bancar a trecut în ultimii ani printr-un proces de transformare majoră, pe care îl putem considera încheiat. Transformările au vizat aspectele activității bancare – cadrul legislativ și normativ, acționariatul și administrarea corporativă, relațiile cu clienții și produsele oferite. Au fost puse în aplicare principiile Basel 3, care includ un set amplu de prevederi privind mărimea capitalului băncilor și a amortizoarelor de capital, evaluarea și prevenirea riscurilor, controlul intern și extern al activității băncilor. Pe parcursul anului, au avut loc câteva tranzacții mari cu acțiunile unor bănci de la noi, pe piață continuând să intre investitori străini de calitate, cu acces la piețele financiare internaționale, asigurând o guvernare adecvată. După depășirea perioadei de transformare, sistemul bancar și-a reluat din plin activitatea: și, respectiv, volumul portofoliului de credite a început să crească, băncile au oferit noi produse de credit, inclusiv în domeniul ipotecar și al creditelor de consum, economia a început să asimileze lichiditatea excesivă acumulată în ultimii ani.

Banca Națională și-a menținut independența instituțională și decizională, conlucrând cu instituțiile statului și cu factorii de decizie pe domeniile activităților sale statutare.

Managementul diligent al rezervelor valutare ale statului, finanțările de la partenerii externi și politica intervențiilor valutare promovată de Banca Națională au permis creșterea valorii activelor oficiale de rezervă la peste 3 miliarde USD. Rezervele valutare asigură posibilitatea de temperare a volatilității excesive a cursului de schimb, sunt garanția onorării obligațiilor externe ale statului și, în cazul unei încetiniri semnificative a exporturilor, ar constitui resurse necesare pentru a susține câteva luni de importuri.

Având în vedere situația de la finele anului 2019, putem afirma că sistemul nostru bancar se află într-o stare destul de bună, atât organizațional, cât și financiar. Actualmente, ținând cont de starea epidemiologică și problemele cauzate de încetinirea activităților economice, sănătatea sistemului bancar este ca niciodată foarte importantă. Nivelul înalt al lichidităților, volumul mare al activelor oficiale de rezervă, capitalizarea robustă a băncilor ne vor permite să depășim situația creată, menținând încrederea cetățenilor noștri în moneda națională și în sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova..


Octavian Armașu
Guvernator

Raportul anual, 2019

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...