37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   BNM precizează unele aspecte privind tratamentul riscului de credit aferent entităților din sectorul public

BNM precizează unele aspecte privind tratamentul riscului de credit aferent entităților din sectorul public

04.06.2020278 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a emis, pe data de 12 mai 2020, o hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, prin care aduce claritate prevederilor aferente tratamentului riscului de credit al entităților din sectorul public din Republica Moldova.

În contextul crizei generate de pandemia COVID-19 care a afectat situația economică a țării și ținând cont de importanța băncilor în realizarea funcției de intermediere financiară, a fost necesară efectuarea unor precizări în tratamentul riscului de credit aferent entităților din sectorul public. Astfel, în scopul calculării riscului de credit și a cerințelor de fonduri proprii ale băncilor, expunerile față de entitățile din sectorul public din Republica Moldova, precum și expunerile garantate de către acestea, cu întrunirea cerințelor de eligibilitate, primesc o pondere de risc egală cu 20%.

Urmare elucidării acestei norme, băncile se pot implica activ în procesul de acordare a creditelor garantate de către entitățile din sectorul public, ceea ce va contribui la susținerea în continuare a economiei naționale. Creditarea cu implicarea garanțiilor acordate de către entitățile din sectorul public va crea premise pentru impulsionarea creditării în condițiile de restabilire a situației economice post-criză. 

Astfel,  în condițiile stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 17 martie 2020, având la bază art. 14 din Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și caracterul modificărilor, care reprezintă o clarificare a conceptului anterior și nu aduc atingere situației subiecților aplicabili, proiectul hotărârii a fost aprobat fără a fi supus consultării publice sau altor expertize.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...