37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   BNM: majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente

BNM: majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente

18.05.2022295 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), prin Hotărârea nr.98 din 12.05.2022, a decis majorarea cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente, cu excepția persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.Această rată urmează a fi calculată și menținută pe bază individuală de către toate băncile în plus față de rata menținută de bănci conform Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 287/2020 cu privire la menținerea ratei amortizorului pentru risc sistemic și, după caz, Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.268/2021 cu privire la menținerea majorării cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru unele bănci.

Scopul deciziei este diminuarea riscului sistemic non-ciclic care derivă din creșterea vulnerabilităților debitorilor-persoane fizice, pe fundalul evoluțiilor macroeconomice curente, prognozelor nefavorabile și a incertitudinilor generate de conflictul geopolitic regional. Decizia de majorare a amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente a fost luată considerând caracterul sistemic al riscului, concentrarea în creștere a expunerilor sectorului bancar față de persoanele fizice și apreciind senzitivitatea ridicată a acestei categorii de debitori față de efectele evoluțiilor și perspectivelor macroeconomice negative, în condițiile majorării semnificative a prețurilor la resurse energetice și ale creșterii accelerate a ratei inflației, ceea ce poate genera majorarea cazurilor de neonorare a obligațiilor financiare față de creditor, rezultând în deteriorarea calității activelor băncilor.

Potrivit BNM, este esențială asigurarea rezilienței băncilor față de potențialele șocuri cu menținerea ofertei de credit pentru economia reală în cazul materializării riscului aferent concentrării în creștere a expunerilor sectorului bancar față de persoanele fizice cumulat cu vulnerabilitățile caracteristice populației.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...