37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   BNM a majorat rata de bază

BNM a majorat rata de bază

16.02.2022340 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 15 februarie 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

  1. Se majorează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,00 puncte procentuale de la 8,50 la sută până la nivelul de 10,50 la sută anual.
  2. Se majorează ratele de dobândă:
      a) la creditele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 10,50 la sută până la nivelul de 12,50 la sută anual;
      b) la depozitele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 6,50 la sută până la nivelul de 8,50 la sută anual.
  3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul.

Informațiile recente reflectă accelerarea cotațiilor la materiile prime, produse alimentare, resursele energetice prin suprapunere cu perturbările din lanțurile de producție și aprovizionare, afectând astfel condițiile economice mondiale. În acest context, inflația pe plan global se intensifică, implicit cu depășirea țintelor băncilor centrale. Pe fondul nivelurilor ridicate ale inflației, având ca reper și ajustarea în sens ascendent al prognozelor pentru perioadele ce urmează, băncile centrale din Europa Centrală și cea de Est promovează o conduită restrictivă a politicii monetare, recurgând nemijlocit la majorarea ratelor de politică monetară în luna februarie curent. Vulnerabilitatea prețurilor autohtone la evoluțiile din mediul extern prin prisma prețurilor de import este impunătoare, care alături de factorii de natură internă au dus la creșterea în continuare a inflației anuale în luna ianuarie 2022.

Astfel, rata anuală a inflației, în luna ianuarie 2022 a înregistrat 16,6 la sută, fiind superioară cu 2,6 puncte procentuale față de decembrie 2021. Evoluția respectivă a fost determinată, de contribuția prețurilor la produsele alimentare (7,6 puncte procentuale), inflației de bază (4,2 puncte procentuale), prețurilor reglementate (2,9 puncte procentuale) și prețurilor la combustibili (1,9 puncte procentuale).

Prognoza actuală a inflației, elaborată în baza fluxului informațional disponibil, a fost revizuită în sens ascendent pentru perioada comparabilă (trimestrul I 2022 – trimestrul III 2023) comparativ cu cea din octombrie 2021. În acest sens, rata anuală a inflației va înregistra o traiectorie pronunțat ascendentă până în trimestrul III 2022, după care aceasta va decelera, revenind în intervalul țintei în trimestrul II 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...