37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată. Revizuirea practicii fiscale

Baza generalizată. Revizuirea practicii fiscale

10.03.2023300 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Urmează oare a fi calculate de către angajator primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul acordării facilităților stabilite de art. 19 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noțiunea de alte recompense, constituie orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, facilitățile acordate de angajator constituie bază de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu excepția facilității stabilite la art. 19 lit. d) din Codul fiscal, care nu presupune efectuarea căreiva plăți în folosul angajatului.

  • Urmează oare de a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul cînd angajatorul oferă angajatului un împrumut fără dobîndă?

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

Concomitent, prin noțiunea expusă la art. 3 din Legea menționată sub noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, pornind de la noțiunea nominalizată, stabilim că alte recompense reprezintă anumite plăţi (venituri) achitate de către angajator în folosul angajatului său. Însă, la acordarea de către angajator angajatului a unui împrumut fără dobîndă, astfel de plăţi nu au loc. Prin urmare, în acest caz, lipsește obligația calculării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

  • Care este modalitatea de includere a facilității acordate de către patron (ce constituie sursa de venit impozabilă) în venitul supus impozitării? Urmează oare acestea să fie incluse în componența veniturilor salariale ținând cont de mărimea/valoarea efectivă suportată a facilității de către angajator?

În temeiul art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. Modul de determinare a impozitului pe venit este stabilit prin Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014.       

Potrivit pct. 3 din Regulamentul menționat, obiect al impunerii pentru angajați reprezintă venitul îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă monetară şi/sau nemonetară.     

Concomitent, în temeiul art. 12 pct. 4) din Codul fiscal, în venitul impozabil se include venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinute de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale. Tipurile facilităților impozabile acordate de către angajator sunt stabilite la art.19 din Codul fiscal.     

Prin urmare, în temeiul celor expuse, valoarea facilității acordate de către patron urmează a fi inclusă în componența veniturilor salariale în mărime efectivă acordată.

Ordinul SFS nr. 45 din 23-02-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Urmează oare a fi calculate de către angajator primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul acordării facilităților stabilite de art. 19 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noțiunea de alte recompense, constituie orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, facilitățile acordate de angajator constituie bază de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu excepția facilității stabilite la art. 19 lit. d) din Codul fiscal, care nu presupune efectuarea căreiva plăți în folosul angajatului.

  • Urmează oare de a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul cînd angajatorul oferă angajatului un împrumut fără dobîndă?

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

Concomitent, prin noțiunea expusă la art. 3 din Legea menționată sub noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, pornind de la noțiunea nominalizată, stabilim că alte recompense reprezintă anumite plăţi (venituri) achitate de către angajator în folosul angajatului său. Însă, la acordarea de către angajator angajatului a unui împrumut fără dobîndă, astfel de plăţi nu au loc. Prin urmare, în acest caz, lipsește obligația calculării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

  • Care este modalitatea de includere a facilității acordate de către patron (ce constituie sursa de venit impozabilă) în venitul supus impozitării? Urmează oare acestea să fie incluse în componența veniturilor salariale ținând cont de mărimea/valoarea efectivă suportată a facilității de către angajator?

În temeiul art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. Modul de determinare a impozitului pe venit este stabilit prin Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014.       

Potrivit pct. 3 din Regulamentul menționat, obiect al impunerii pentru angajați reprezintă venitul îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă monetară şi/sau nemonetară.     

Concomitent, în temeiul art. 12 pct. 4) din Codul fiscal, în venitul impozabil se include venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinute de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale. Tipurile facilităților impozabile acordate de către angajator sunt stabilite la art.19 din Codul fiscal.     

Prin urmare, în temeiul celor expuse, valoarea facilității acordate de către patron urmează a fi inclusă în componența veniturilor salariale în mărime efectivă acordată.

Ordinul SFS nr. 45 din 23-02-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...