37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

06.06.2023332 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cum urmează a fi depusă Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoană fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător prin intermediul sistemului informațional „Declarație electronică”?

Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, art.175 și art.176, Capitolul 5 din Codului fiscal. În scopul executării restituirii supraplății impozitului pe venit, persoana fizică în primul rând urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul solicitării restituirii, restituirea se va efectua numai dacă contribuabilul nu are restanțe.

Serviciul „Declarație electronică” este destinat persoanelor fizice cetățeni pentru depunerea Cererii de restituire cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile, fără ca persoana să se prezinte în cadrul direcțiilor de deservire (subdiviziunile teritoriale).

Pentru obţinerea accesului la serviciile fiscale electronice ca persoană fizică, este necesar de a parcurge procedura de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, utilizând semnătura electronică. Pentru aceasta este necesar de parcurs următorii paşi:

1. De pe pagina web a SFS (www.sfs.md) accesați Cabinetul personal sau direct accesați portalul serviciilor fiscale electronice www.declaratii.fisc.md.
2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass.
3. Alegeți tipul de semnătură electronică pe care îl dețineți.
4. Selectați tipul persoanei și anume „Persoană fizică” și accesați butonul „Setează”.
Sistemul în mod automatizat oferă acces la toate serviciile fiscale electronice destinate persoanelor fizice la prima autentificare prin intermediul serviciului Mpass.

Pentru depunerea Cererii de restituire, accesăm compartimentul „Declaraţie electronică pentru persoane fizice” Pagina de start al serviciului „Declaraţia electronică” - conţine:
    a) Informaţia despre utilizator;
    b) Posibilitatea de a schimba limba de navigare;
    c) Bara de meniu care indică la ce etapă se află declaraţia, unde aveți posibilitatea de a crea, semna și expedia declarația;
    d) Modulul de căutare a declaraţiei; e) Şi opţiunea „Declaraţie nouă”.

1

 Pentru a prezenta cererea de restituire este necesar să accesați Declarație nouă și după accesăm: Compartimentul „Cereri de restituire” - este disponibil formularul cererii pentru restituirea supraplăţii la impozitul pe venit.

2 (1)

Datele de identificare ale contribuabilului, şi anume: Numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa şi codul personal sunt completate în mod automat de către sistem din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat.

3 (1)

Datele de contact telefonul şi e-mailul sunt informaţii confidenţiale şi vor fi utilizate de către Serviciul Fiscal de Stat, exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul, în cazul în care apar neclarităţi referitor la datele înscrise în cerere.

Suma spre restituire se indică cu cifre. Veți indica perioadele aferente căruia s-au identificat sumele spre restituire prin indicarea fiecărei perioade în rînd separat. Pentru completarea datelor pentru mai multe perioade se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului.

4 (1)

Sumele impozitului pe venit acceptate spre restituire, la Cererea persoanei fizice, se transferă de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei de Stat la contul bancar al persoanei fizice, conform datelor bancare indicate de aceasta în Cerere, sau se restituie în numerar în modul general stabilit. Respectiv, veți bifa boxa corespunzătoare metodei de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar se vor indica datele bancare (IBAN).
5  
 La cerere se vor atașa documentele corespunzătoare situațiilor care au dus la apariția supraplății. Se indică denumirea, numărul și data documentului cu atașarea acestora. Se permite atașarea doar imaginelor de tip png, jpg, tif cu mărimea mai mică de 2 mb. Pentru completarea datelor pentru mai multe documente se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului. Cererea urmează să fie verificată şi în cazul în care au fost completate toate datele se accesează butonul „Salvare”.

6

Cererea salvată se află în statutul „Noi” ea poate fi ştearsă, previzualizată, modificată sau semnată. Pentru a semna Cererea, tastăm butonul „Semnează”.

7

Ulterior automat vom fi redirecţionaţi în serviciul guvernamental MSign.

Alegem tipul de semnătură electonică de care dispunem, accesăm dublu click pe numele afişat în fereastra softului SecureSign, introducem PIN-ul (parola) dispozitivului şi semnăm Cererea.

f

După aplicarea semnăturii, Cererea trece în compartimentul „Semnate” cu statutul „Semnat”.
Accesînd Cererea, sunt disponibile următoarele opţiuni:
˗ eliminarea totală a documentului accesînd Butonul „Şterge”;
˗ vizualizarea documentului - „Previzualizare”;
˗ Butonul „Şterge semnătura” - permite să ştergeţi semnătura aplicată şi Cererea va fi returnată în rubrica „Noi”;
˗ Butonul „ Trimitere” - permite expedierea Cererii către Serviciul Fiscal de Stat.
La accesarea butonului „Trimite” Cererea se va regăsi în statutul „ Trimise/primite”.

Cererea va trece de etapa de validare a datelor şi se va schimba statutul Cererii în „Acceptat”. În statutul „Acceptat” putem vizualiza „Recipisa” - document confirmativ că Cererea a fost transmisă şi prezentată către Serviciul Fiscal de Stat. În caz de refuz veți primi notificare de la SFS.

Ordinul SFS nr. 164 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cum urmează a fi depusă Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoană fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător prin intermediul sistemului informațional „Declarație electronică”?

Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, art.175 și art.176, Capitolul 5 din Codului fiscal. În scopul executării restituirii supraplății impozitului pe venit, persoana fizică în primul rând urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul solicitării restituirii, restituirea se va efectua numai dacă contribuabilul nu are restanțe.

Serviciul „Declarație electronică” este destinat persoanelor fizice cetățeni pentru depunerea Cererii de restituire cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile, fără ca persoana să se prezinte în cadrul direcțiilor de deservire (subdiviziunile teritoriale).

Pentru obţinerea accesului la serviciile fiscale electronice ca persoană fizică, este necesar de a parcurge procedura de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, utilizând semnătura electronică. Pentru aceasta este necesar de parcurs următorii paşi:

1. De pe pagina web a SFS (www.sfs.md) accesați Cabinetul personal sau direct accesați portalul serviciilor fiscale electronice www.declaratii.fisc.md.
2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass.
3. Alegeți tipul de semnătură electronică pe care îl dețineți.
4. Selectați tipul persoanei și anume „Persoană fizică” și accesați butonul „Setează”.
Sistemul în mod automatizat oferă acces la toate serviciile fiscale electronice destinate persoanelor fizice la prima autentificare prin intermediul serviciului Mpass.

Pentru depunerea Cererii de restituire, accesăm compartimentul „Declaraţie electronică pentru persoane fizice” Pagina de start al serviciului „Declaraţia electronică” - conţine:
    a) Informaţia despre utilizator;
    b) Posibilitatea de a schimba limba de navigare;
    c) Bara de meniu care indică la ce etapă se află declaraţia, unde aveți posibilitatea de a crea, semna și expedia declarația;
    d) Modulul de căutare a declaraţiei; e) Şi opţiunea „Declaraţie nouă”.

1

 Pentru a prezenta cererea de restituire este necesar să accesați Declarație nouă și după accesăm: Compartimentul „Cereri de restituire” - este disponibil formularul cererii pentru restituirea supraplăţii la impozitul pe venit.

2 (1)

Datele de identificare ale contribuabilului, şi anume: Numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa şi codul personal sunt completate în mod automat de către sistem din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat.

3 (1)

Datele de contact telefonul şi e-mailul sunt informaţii confidenţiale şi vor fi utilizate de către Serviciul Fiscal de Stat, exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul, în cazul în care apar neclarităţi referitor la datele înscrise în cerere.

Suma spre restituire se indică cu cifre. Veți indica perioadele aferente căruia s-au identificat sumele spre restituire prin indicarea fiecărei perioade în rînd separat. Pentru completarea datelor pentru mai multe perioade se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului.

4 (1)

Sumele impozitului pe venit acceptate spre restituire, la Cererea persoanei fizice, se transferă de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei de Stat la contul bancar al persoanei fizice, conform datelor bancare indicate de aceasta în Cerere, sau se restituie în numerar în modul general stabilit. Respectiv, veți bifa boxa corespunzătoare metodei de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar se vor indica datele bancare (IBAN).
5  
 La cerere se vor atașa documentele corespunzătoare situațiilor care au dus la apariția supraplății. Se indică denumirea, numărul și data documentului cu atașarea acestora. Se permite atașarea doar imaginelor de tip png, jpg, tif cu mărimea mai mică de 2 mb. Pentru completarea datelor pentru mai multe documente se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului. Cererea urmează să fie verificată şi în cazul în care au fost completate toate datele se accesează butonul „Salvare”.

6

Cererea salvată se află în statutul „Noi” ea poate fi ştearsă, previzualizată, modificată sau semnată. Pentru a semna Cererea, tastăm butonul „Semnează”.

7

Ulterior automat vom fi redirecţionaţi în serviciul guvernamental MSign.

Alegem tipul de semnătură electonică de care dispunem, accesăm dublu click pe numele afişat în fereastra softului SecureSign, introducem PIN-ul (parola) dispozitivului şi semnăm Cererea.

f

După aplicarea semnăturii, Cererea trece în compartimentul „Semnate” cu statutul „Semnat”.
Accesînd Cererea, sunt disponibile următoarele opţiuni:
˗ eliminarea totală a documentului accesînd Butonul „Şterge”;
˗ vizualizarea documentului - „Previzualizare”;
˗ Butonul „Şterge semnătura” - permite să ştergeţi semnătura aplicată şi Cererea va fi returnată în rubrica „Noi”;
˗ Butonul „ Trimitere” - permite expedierea Cererii către Serviciul Fiscal de Stat.
La accesarea butonului „Trimite” Cererea se va regăsi în statutul „ Trimise/primite”.

Cererea va trece de etapa de validare a datelor şi se va schimba statutul Cererii în „Acceptat”. În statutul „Acceptat” putem vizualiza „Recipisa” - document confirmativ că Cererea a fost transmisă şi prezentată către Serviciul Fiscal de Stat. În caz de refuz veți primi notificare de la SFS.

Ordinul SFS nr. 164 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...