37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

13.11.2023251 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care sunt scutirile la plata taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

La art.11 alin.(6) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, sunt prevăzute următoarele scutiri de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru:
a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;
d) mărfurile şi ambalajele destinate exportului;
e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;
f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la poziţiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 şi 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) şi ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000);
g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al ţării de către persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu condiţia rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale ale Republicii Moldova;
h) mărfurile fabricate de subiecţii specificaţi la alin.(1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă şi/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8;
i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiţia că ambalajele menţionate au fost procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) ori au fost fabricate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) lit.a) cu utilizarea, în calitate de materie primă şi/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr.8.

Totodată, potrivit art. 11 alin, (7), subiecţii care au atins obiectivul de valorificare se scutesc de plata taxei pe ambalaje. Subiecţii înregistraţi în SIA-MD beneficiază de o scutire de taxa pe ambalaje egală cu raportul dintre cantitatea de deşeuri valorificate şi cantitatea de deşeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020, înmulţit cu cota taxei pe ambalaje prevăzută la art.11 alin.(4) pct.2) din Legea 1540/1998, după cum urmează:

 Tf = T− ( V/O × Ti ) ,în care:
Tf – cuantumul taxei care urmează a fi achitată;
Ti – suma taxei pe ambalajele poluante ce revine cantității de ambalaje plasate pe piață pe parcursul perioadei fiscale de raportare;
V – cantitatea de deşeuri valorificate;
O – cantitatea de deşeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.247 din 31.07.2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 01.10.2023].

  • Apare necesitatea prezentării Dării de seamă POLMED23, în cazul, în care în perioada de raportare s-au efectuat operaţiuni scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

Potrivit pct.5 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED23), aprobat prin la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 9 octombrie 2023, subiecţii ce desfăşoară activitate de întreprinzător sunt obligaţi să prezinte darea de seamă pentru perioada fiscală de raportare dacă în această perioadă au efectuat operaţiuni:
- pasibile taxării, sau
- doar scutite de taxă conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998.

Totodată, în conformitate cu pct.6 din Instrucțiune, subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau sunt înregistrați ca sistem individual prezintă darea de seamă cu reflectarea indicatorilor aferenți tuturor materialelor poluante plasate pe piață, inclusiv și pentru care au fost atinse țintele de reciclare/valorificare.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.93 din 09.10.2023 privind aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia(POLMED23)].

Ordinul SFS nr. 417 din 08-11-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care sunt scutirile la plata taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

La art.11 alin.(6) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, sunt prevăzute următoarele scutiri de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru:
a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;
d) mărfurile şi ambalajele destinate exportului;
e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;
f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la poziţiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 şi 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) şi ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000);
g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al ţării de către persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu condiţia rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale ale Republicii Moldova;
h) mărfurile fabricate de subiecţii specificaţi la alin.(1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă şi/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8;
i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiţia că ambalajele menţionate au fost procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) ori au fost fabricate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) lit.a) cu utilizarea, în calitate de materie primă şi/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr.8.

Totodată, potrivit art. 11 alin, (7), subiecţii care au atins obiectivul de valorificare se scutesc de plata taxei pe ambalaje.Subiecţii înregistraţi în SIA-MD beneficiază de o scutire de taxa pe ambalaje egală cu raportul dintre cantitatea de deşeuri valorificate şi cantitatea de deşeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020, înmulţit cu cota taxei pe ambalaje prevăzută la art.11 alin.(4) pct.2) din Legea 1540/1998, după cum urmează:

 Tf = T− ( V/O × Ti ) ,în care:
Tf – cuantumul taxei care urmează a fi achitată;
Ti – suma taxei pe ambalajele poluante ce revine cantității de ambalaje plasate pe piață pe parcursul perioadei fiscale de raportare;
V – cantitatea de deşeuri valorificate;
O – cantitatea de deşeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.247 din 31.07.2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 01.10.2023].

  • Apare necesitatea prezentării Dării de seamă POLMED23, în cazul, în care în perioada de raportare s-au efectuat operaţiuni scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

Potrivit pct.5 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED23), aprobat prin la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 9 octombrie 2023, subiecţii ce desfăşoară activitate de întreprinzător sunt obligaţi să prezinte darea de seamă pentru perioada fiscală de raportare dacă în această perioadă au efectuat operaţiuni:
- pasibile taxării, sau
- doar scutite de taxă conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998.

Totodată, în conformitate cu pct.6 din Instrucțiune, subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau sunt înregistrați ca sistem individual prezintă darea de seamă cu reflectarea indicatorilor aferenți tuturor materialelor poluante plasate pe piață, inclusiv și pentru care au fost atinse țintele de reciclare/valorificare.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.93 din 09.10.2023 privind aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia(POLMED23)].

Ordinul SFS nr. 417 din 08-11-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...