37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

14.09.2023320 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Cum se va determina baza valorică a automobilului procurat în leasing?

Conform art. 42 lit. a) din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie valoarea activelor de capital procurate.

Astfel, potrivit pct. 8 din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40/2018, baza valorică a bunului procurat în leasing va constitui actele care confirmă temeiul de dobîndire a dreptului de proprietate şi sumele achitate pentru dobîndirea dreptului de proprietate.

Concomitent, potrivit art. 1314 alin. (5) din Codul civil privind contractul de leasing, valoarea totală reprezintă suma tuturor plăţilor programate a fi efectuate de către locatar în folosul locatorului conform contractului de leasing, inclusiv toate ratele de leasing, avansurile, comisioanele prevăzute de contractul de leasing în sarcina locatarului, la care se adaugă, dacă s-a stipulat expres, valoarea reziduală.

Prin urmare, baza valorică a automobilului procurat în leasing va constitui valoarea totală a plăților achitate pentru acesta.
[Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 26-08/4-01-116582 din 18.08.2023]

  • Care va fi valoarea impozabilă cu TVA a serviciului importat, în cazul în care entitatea urmează să rețină impozitul pe venit din plățile achitate nerezidentului pentru servicii acordate?

Potrivit prevederilor art.96 lit. a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora.

Conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA). Prin urmare, valoarea impozabilă a serviciului importat, reprezintă valoarea achitată a serviciului prestat, care include și impozitul pe venit pasibil reținerii.

Astfel, baza de calcul a sumei TVA aferentă importului de servicii va include și impozitul pe venit reținut.

Ordinul SFS nr. 337 din 08-09-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Cum se va determina baza valorică a automobilului procurat în leasing?

Conform art. 42 lit. a) din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie valoarea activelor de capital procurate.

Astfel, potrivit pct. 8 din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40/2018, baza valorică a bunului procurat în leasing va constitui actele care confirmă temeiul de dobîndire a dreptului de proprietate şi sumele achitate pentru dobîndirea dreptului de proprietate.

Concomitent, potrivit art. 1314 alin. (5) din Codul civil privind contractul de leasing, valoarea totală reprezintă suma tuturor plăţilor programate a fi efectuate de către locatar în folosul locatorului conform contractului de leasing, inclusiv toate ratele de leasing, avansurile, comisioanele prevăzute de contractul de leasing în sarcina locatarului, la care se adaugă, dacă s-a stipulat expres, valoarea reziduală.

Prin urmare, baza valorică a automobilului procurat în leasing va constitui valoarea totală a plăților achitate pentru acesta.
[Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 26-08/4-01-116582 din 18.08.2023]

  • Care va fi valoarea impozabilă cu TVA a serviciului importat, în cazul în care entitatea urmează să rețină impozitul pe venit din plățile achitate nerezidentului pentru servicii acordate?

Potrivit prevederilor art.96 lit. a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora.

Conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA). Prin urmare, valoarea impozabilă a serviciului importat, reprezintă valoarea achitată a serviciului prestat, care include și impozitul pe venit pasibil reținerii.

Astfel, baza de calcul a sumei TVA aferentă importului de servicii va include și impozitul pe venit reținut.

Ordinul SFS nr. 337 din 08-09-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...