37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a preacticii fiscale Ordinul SFS nr. 76 din 22.02.2019

Baza generalizată a preacticii fiscale Ordinul SFS nr. 76 din 22.02.2019

25.02.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (9.2.7)
    Apare obligațiunea de raportare a soldului la începutul/finele perioadei de raportare în cazul dacă împrumuturile contractate/rambursate pe parcursul unui an fiscal reflectate în contabilitatea întreprinderii, nu depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei, dar soldul la începutul sau sfârșitul perioadei de raportare este mai mare de această sumă?

Conform art. 22611 alin. (5) lit. i) din CF se vor raporta informaţiile despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.

Respectiv, în cazul în care nu au fost contractate/rambursate împrumuturi pe parcursul anului fiscal de raportare, în sumă ce depășește cumulativ 200 mii de lei pe o persoană fizică, nu apare obligațiunea de raportare, chiar dacă soldul împrumutului la începutul perioadei depășește 200 mii lei.

2. (9.2.6)
    Care este procedura de prezentare a informațiilor pe Anexele nr. 10 și 11, conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018?

Conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018, informația se prezintă doar în format electronic prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md accesând în compartimentul „Persoane juridice”, serviciul „Colectarea informațiilor din sursele indirecte”.

În scopul prezentării informației conform anexei nr.10 și nr.11 la Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018, accesul la sistem Sistemul Informațional Automatizat ”Colectarea Informației din Sursele Indirecte”, este asigurat de I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în mod automatizat, pentru utilizatorii înregistrați cu rol de administrator și contabil-șef.

Întru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier format XML, care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice.

3. (9.2.5)
    Care cod a operațiunii se indică la completarea Anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 08/21/2018, în cazul rambursării împrumuturilor prin iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc.

Art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal prevede că informațiile trebuie să conțină date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei. Având în vedere că reflectarea contractărilor/rambursărilor împrumuturilor în contabilitatea întreprinderii poate fi efectuată inclusiv prin alte operațiuni decât în numerar, transfer sau cesiune/preluare datoriei, operațiunile de tipul iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc. se vor indica cu codul de operare 4 "Altele".

4. (9.2.4)
    În Anexa nr. 11 al Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018, care dată a operațiunii se indică în coloana 8, dacă entitatea a efectuat mai multe operațiuni de împrumut pe parcursul perioadei fiscale cu aceeași persoană fizică, inclusiv cu fondatorul?

În Anexa nr. 11 al Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018 informația se prezintă pentru fiecare operațiune de contractare/rambursare a împrumuturilor în parte, cu indicarea datei operațiunii și modalității de contractare/rambursare.

5. (9.2.3)
    Cum se va determina suma cumulativă de 200 mii lei în scopul aprecierii obligațiunii de raportare a împrumuturilor?

 

Conform prevederilor art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, informaţia prezentată de către persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, va conţine date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei. Respectiv în cazul în care în contabilitatea întreprinderii se înregistrează atât intrări de sume acordate de către persoana fizică ca împrumut cât şi rambursări a împrumutului în adresa aceleiași persoane fizice, pentru a stabili depășirea plafonului de 200 mii lei se vor calcula cumulativ sumele tranzacțiilor.

6. (9.2.2)
    Se supune raportării informația despre împrumuturi sau procurări de mijloace de transport conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, aferentă persoanelor fizice nerezidenți?

Conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, persoanele fizice şi/sau juridice enumerate mai jos vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat următoarele informaţii:

- persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă prezintă informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

- persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă prezintă informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice;

Conform pct. 2 al Ordinului SFS nr. 427 din 21.08.2018 informaţia furnizată în baza art.22611 din Codul fiscal se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova.

Astfel, informația care urmează să fie prezentată despre împrumuturi sau procurări de mijloace de transport conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, nu se prezentată doar aferent persoanelor fizice nerezidenți.

În cazul, în care contribuabilul cunoaște cu certitudine că cetățeanul Republicii Moldova nu este rezident a Republicii Moldova în scopuri fiscale informația nu se va raporta.

7. (9.2.1)
    Care este prima perioadă fiscală, pentru care persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător prezintă informația privind împrumuturile contractate/rambursate de la persoanele fizice?

Conform art. 22611 alin. (2) lit. 12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2018, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor fizice care practică activitate independentă, sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, în scopul estimării venitului persoanei fizice prin metode indirecte, informația privind împrumuturile contractate/rambursate de la persoane fizice în perioada anului fiscal. (Modificarea a fost întrodusă prin Legea nr. 288 din 15.12.2017).

Respectiv, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă urmează să prezinte informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice începând cu perioada anului 2018, termenul de prezentare fiind până la 25 februarie a anului următor anului de gestiune.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...