37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 92 din 11.02.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 92 din 11.02.2020

14.02.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.6.29)

    Va fi obligată persoana fizică - cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în arendă agentului economic un teren agricol?

Conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.

De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.

Respectiv, pentru persoana fizică - cetăţean, care transmite în locațiune un teren agricol unui agent economic, apare obligaţia privind declararea venitului și achitarea impozitului pe venit, după caz, ținînd cont de decucerile și scutirile stabilite de legislație.

Totodată, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, din suma arendei terenurilor agricole nu se reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...