37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 87 din 18.02.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 87 din 18.02.2021

19.02.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.15.78)

Ce document se eliberează la transportarea mărfurilor în adresa cumpărătorului persoanei fizice la procurarea marfurilor într-un loc special amenajat pentru comerțul cu amănuntul, altul decît comerțul electronic, în cazul cînd factura fiscală nu a fost solicită?

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

Conform art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.

În același timp, în cazul transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate se eliberează factura fiscală, în conformitate cu pct.3 subpunctul 3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".

Astfel, ținînd cont de faptul că transportarea mărfurilor are loc după momentul efectuării livrării, în cadrul căreia a fost transmis dreptul de proprietate, conform art.108 alin.(5) din Codul fiscal, entitatea eliberează factura fiscală cu mențiunea “Non livrare”.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Arhiva

2. (28.15.63)

Cum urmează a fi completată factura fiscală generalizatoare pentru livrările efectuate în decursul unei luni, în baza facturii fiscale/avizului de însoţire a mărfurilor eliberate fără completarea indicatorilor cantitativi și/sau valorici care, la momentul expedierii mărfurilor încă nu sunt determinați?

Potrivit prevederilor art.1171 alin. (11) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum ale mărfurilor, la expedierea acestora se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.

După stabilirea valorii impozabile a livrării respective, în baza facturii fiscale/avizului de însoţire a mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se reflectă numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor, şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor fiscale/avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează cel puţin o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.

Prin urmare, în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în coloana 10.1 a facturii fiscale generalizatoare se indică numerele şi seriile facturilor fiscale/avizelor de însoţire a mărfurilor, mai jos în aceiași factură fiscală se reflectă toate mărfurile livrate în această perioadă cu reflectarea indicatorilor corespunzători pentru fiecare produs în parte.

Astfel, factura fiscală se eliberează cel puţin o dată pe lună pe valoarea livrărilor efectuate.

Data livrării mărfurilor reflectată într-o astfel de factură fiscală poate fi indicată în limita perioadei fiscale în care au fost eliberate facturiile fiscale/avizele de însoţire a mărfurilor completate fără indicatori cantitativi și/sau valorici, în baza cărora se completează factura fiscală generalizatoare.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Arhiva

3. (28.15.59) 

Sunt careva restricții privind perioada eliberării facturii fiscale cumpărătorului care a solicitat-o pe faptul procurărilor efectuate în locurile special amenajate pentru vânzarea cu amănuntul? Cum are loc reflectarea ei în Declarația privind TVA?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.

Prin urmare, în cazul solicitării de către cumpărător a facturii fiscale pentru mărfurile procurate cu amănuntul în locurile special amenajate, mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, furnizorul nu are obligația eliberării acesteia.

Astfel, conform pct.11 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul „Data eliberării/data livrării” furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării.

Conform punctului 51 din anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA.

Prin urmare, subiectul impozabil ce a efectuat livrarea impozabilă de mărfuri cu amănuntul în locurile special amenajate și la solicitarea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică), conform prevederilor art.117 alin. (3) din Codul fiscal, a eliberat factura fiscală pe livrarea în cauză, conform legislației va avea obligația de a reflecta această livrare în Registrul de evidență a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) și cu reflectarea ulterioară în Registrul menționat a facturii fiscale eliberate.

Astfel, factura fiscală eliberată se reflectă în anexa nr. 2 “Lista facturilor fiscale eliberate” la Declarația privind TVA, pentru perioada fiscală în care factura fiscală a fost eliberată, fără reflectarea indicatorilor ei în Declarația privind TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Arhiva

4. (28.15.38)

Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea produselor petroliere, în cazul achitărilor efectuate prin carduri corporative valorice?

În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002, decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor de plată sau a cardurilor corporative valorice.

La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri de plată sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În condițiile prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice, pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate la aliniatul dat.

Astfel, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare, furnizorii nu sunt obligați să elibereze factura fiscală, dacă aceasta în conditiile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, a fost solicitata de către cumpărător, mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Arhiva

5. (28.15.23)

Urmează oare a fi eliberată factura fiscală la prestarea serviciilor în adresa persoanelor fizice cetăţeni (populaţie)?

Potrivit art.117 alin. (5) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor băncilor, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", ale altor prestatori de servicii de plată, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează.

Totodată, prevederile alin. (3) al aceluiași articol stabilesc că, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.

Astfel, în condițiile celor expuse, în cazul în care factura fiscală pentru serviciile prestate este solicitată de cumpărător mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, furnizorul nu are obligația eliberării acesteia.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Arhiva

6. (28.15.13)

În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un magazin-depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sînt respectate următoarele condiţii:

a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea echipamentelor de casă şi de control, prin intermediul serviciilor băncilor, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", prin intermediul altor prestatori de servicii de plată.Înregistrarea prin echipamentul de casă şi de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar, cu excepţia sumelor achitate cu instrument de plată fără numerar în cadrul comerţului electronic. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în registrul echipamentului de casă şi de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a echipamentului de casă şi de control;

b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a TVA pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar.

Potrivit Clasificării unităților comerciale cu amănuntul, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul, magazin-depozit reprezintă unitate de comerţ care desfăşoară activitatea de depozitare şi comerţ cu materiale de construcţie (cherestea, articole de fier, cărămidă etc.) şi care dispune de suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

Prin urmare, în cazul în care persoana fizică la procurarea mărfurilor de la un magazin-depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar solicită factura fiscală, furnizorul are obligația eliberării acesteia, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...