37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 83 din 27.02.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 83 din 27.02.2019

28.02.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.6.16)
    Cum urmează să calculeze întreprinzătorii individuali amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru cele două perioade ale anului 2018?

În conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează: 

a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018;

b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.

Conform art.43 alin.(2) din Legea nr. 1164/1997, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situaţiei de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situaţiei de la 31 decembrie 2018.

În conformitate cu art. 24 alin. (31) din Legea nr.1164/1997, pentru perioada fiscală 2018, agenții economici au avut posibilitatea de a alege modul de calcul al amortizării şi cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art.26 şi 27 sau art. 261 din Codul fiscal. În acest sens, contribuabilii, în anul 2018, puteau opta pentru calcularea în scopuri fiscale a amortizării după metoda pe categorii de proprietate (art.26 și 27 din Codul fiscal), în funcție de durata de funcționare utilă apreciată conform Hotărîrii Guvernului nr.338 din 21 martie 2003 “Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale”.

Conform art. 26 alin. (5) din Codul fiscal (redacția anului 2018), mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă în scopuri fiscale se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe, la finele perioadei de gestiune, cu norma de amortizare respectivă.

Totodată, opțional pentru perioada fiscală 2018, însă obligatoriu pentru perioada fiscală 2019, contribuabilii aplică noua metodologie de calculare a amortizării în scopuri fiscale, pe mijloc fix/obiect separat prin utilizarea metodei liniare de amortizare. Amortizarea se calculează lunar  începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcțiune (art. 261 alin. (5)-(6) din Codul fiscal).

Prin urmare, calcularea amortizării mijlocului fix se va realiza conform metodei stabilite în politica de contabilitate a entității.

Astfel, calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, conform art.26 din Codul fiscal în redacția anteroară, de către întreprinzătorii individuali pentru anul 2018, urma să fie efectuată distinct pentru fiecare etapă, conform anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007, ținându-se cont de baza valorică a activelor supuse amortizării la data de 30.09.2018 (pentru prima etapă) și 31.12.2018 (pentru a doua etapă), fără divizarea acesteia proporțional duratei fiecărei din etapele anului 2018.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...