37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 711 din 28.12.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 711 din 28.12.2018

03.01.2019
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (10.2.15)
    Care sunt condițiile obligatorii pentru prelungirea termenului de valabilitatea patentei pentru desfășurarea activității de comerțul cu amănuntul?

Patenta pentru activitatea privind comerţul cu amănuntul poate fi prelungită cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

- persoana fizică, care în mod cronologic, începînd cu data de 27 decembrie 2016 pînă la data de 31 decembrie 2018, este deținător de patentă pentru genul de activitate corespunzător.

- activitatea solicitată se va desfășura pe teritoriul pieţelor comerciale create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 (create conform deciziilor autorităților publice locale);

- termenul limită de desfăşurare a activităţii este data de 31 decembrie 2019. (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93- XIV din 15.07.1998 (art. 3 alin. (62) şi art. 4 alin. (12)).

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.261 din 23 noiembrie 2018, publicată în M.O nr. 467-479/788 din 14 decembrie 2018).

2. (5.6.6)
    Care este modalitatea de calculare a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care bunurile imobiliare nefinisate mai mult de 3 ani de la inițierea lucrărilor de construcție, în perioada fiscală au atins gradul de finalizare 50 %?

Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se va calcula conform prevederilor lit. a) alin. (9) art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

Astfel, subiectul impunerii are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul dacă bunul a fost evaluat de către organele cadastrale.

Respectiv, impozitul pentru bunurile imobiliare pentru clădiri, construcții nefinisate (3 ani și 50% de finisare) se calculează reieșind din valoarea de bilanț al obiectului la data atingerii a 50% de finisare.

3. (10.5.2)
    Cine are dreptul de a desfășura activitate de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pînă la 31 decembrie 2019?

Desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător pînă la 31 decembrie 2019, se permite numai persoanelor fizice, care au deținut patente pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, pe parcursul perioadei, începînd cu 27 decembrie 2016 și pînă la situația din 31 decembrie 2018.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.261 din 23 noiembrie 2018, publicată în M.O nr. 467-479/788 din 14 decembrie 2018).

4. (6.2.1.6)
    Este oare subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, persoana juridică care nu practică activitatea de întreprinzător în sensul prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art.290 lit. a) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă.

Respectiv, ca subiecții impunerii cu taxa amenajarea teritoriului apar persoane juridice și fizice care practică activitatea de întreprinzător, indeferent de forma juridică de organizare activității de antreprenoriat, în sensul prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, precum și şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.

5. (8.4.5.1)
    Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru autovehiculelor înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal (alin.(1) art. 352 din Codul fiscal).

Subiecţii impunerii achită taxa, în mărime deplină, pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (alin.(3) art. 352 din Codul fiscal).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...