37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 71 din 31.01.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 71 din 31.01.2020

03.02.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.22.24)

    În ce condiții se acceptă restituirea sumelor TVA pentru mărfurile, articolele de completare, importate si/sau achiziționate, utilizate ca materie primă sau materiale la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidența art.103 alin. (1) pct.271) din Codul fiscal ?

 Potrivit art.103 alin.(1) pct. 271) din Codul fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere tractoarele agricole de la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842449100, 842482100, 8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437.

 Totodată, conform art. 4 alin. (138) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, agenţii economici care sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA şi care importă şi/sau achiziţionează mărfuri, articole de completare, utilizate ca materie primă sau materiale la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidenta art.103 alin.(1) pct. 271) din Codul fiscal, au dreptul la restituirea sumei T.V.A. aferente acestor importuri şi/sau achiziţii, achitată furnizorului sau organului vamal prin intermediul contului bancar, cu condiţia reflectării valorii materiei prime sau materialelor utilizate, la costul mărfii fabricate de la art.103 alin.(1) pct. 271) din Codul fiscal.

 Astfel, în contextul normei menționate, se acceptă spre restituire, suma TVA aferentă valorii mărfurilor, articolelor de completare importate și/sau procurate, cu condiția reflectării valorii materiei prime sau materialelor utilizate, la costul mărfii fabricate de la art.103 alin. (1) pct. 271) din Codul fiscal.

2. (28.21.65)

    Cînd apare dreptul la deducerea sumei TVA pentru serviciile importate în cazul în care achitarea TVA pentru acestea a avut loc mai înainte de efectuarea importului?

Potrivit art.102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate la buget.

Totodată, conform art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.

De asemenea, potrivit alin. (10) lit.c) din articolul 102 al Codului fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe serviciile procurate dacă dispune de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Prin urmare, dacă achitarea TVA a avut loc mai înainte de efectuarea importului, dreptul la deducerea sumei TVA se va realiza în perioada fiscală în care a avut loc achitarea.

3. (28.21.64)

    Cînd apare dreptul la deducerea sumei TVA pentru serviciile importate în cazul în care importul a avut loc mai înainte de achitarea TVA aferentă acеstora?

Potrivit art.102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate la buget.

Totodată, conform art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.

De asemenea, potrivit alin. (10) lit.c) din articolul 102 al Codului fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe serviciile procurate dacă dispune de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Prin urmare, dacă achitarea TVA pentru importul serviciilor are loc nu mai târziu de data stabilită pentru depunerea declaraţiei privind TVA pentru perioada în care a avut loc importul serviciilor, dreptul la deducerea sumei TVA se realizează în perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor, cu condiția dispunerii de documentul confirmativ privind achitarea TVA.

4. (28.15.83)

    Urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale, factura fiscală eliberată la finele lunii decembrie 2019 de către furnizor, subiect al impunerii cu TVA, termenul de înregistrare a căreia survine în luna ianuarie 2020?

Începînd cu 1 ianuarie 2020, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (în vigoare din 01.01.2020), a fost abrogat articolul 1181 din Codul fiscal, ce conținea prevederi referitor la înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de către furnizor subiect al impunerii cu TVA.

De asemenea, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.16 din 15 ianuarie 2020, a fost abrogat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21 iunie 2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, elaborat în scopul executării prevederilor art.1181 din Codul fiscal.

Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2020, subiectul impunerii cu TVA, nu are obligațiunea înregistrării facturii fiscale eliberate la finele lunii decembrie 2019, în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...