37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 708 din 28.12.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 708 din 28.12.2018

03.01.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.17.32)
    Care regim fiscal privind TVA se aplică față de produsele alimentare și băutirile livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de alimentaţie publică conform secţiunii I a CAEM?

Toate produsele alimentare, băuturile, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se impozitează cu TVA la cota de 10% .

2. (28.15.63)
    Cum urmează a fi completată factura fiscală generalizatoare pentru livrările efectuate în decursul unei luni, în baza facturilor fiscale eliberate fără completarea indicatorilor cantitativi și/sau valorici care, la momentul expedierii mărfurilor încă nu sunt determinați?

Potrivit prevederilor art.1171 alin.(11) din Codul fiscal, începînd cu data de 01.01.2018 și pînă la data de 12.12.2018, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se eliberează factura fiscală fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.

După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor confirmative despre recepționarea mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor fiscale şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor fiscale, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.

Prin urmare, în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în coloana 10.1 a facturii fiscale generalizatoare se indică seriile, numerele și data eliberării facturilor fiscale şi, respectiv, mai jos în aceiași factură fiscală se reflectă toate mărfurile livrate în această perioadă cu reflectarea indicatorilor corespunzători pentru fiecare produs în parte.

Totodată, factura fiscală poate fi eliberată nu mai puţin de două ori pe lună dar nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care au avut loc livrarea.

Data livrării mărfurilor reflectată într-o astfel de factură fiscală poate fi indicată în limita perioadei fiscale în care au fost eliberate facturile fiscale completate fără indicatori cantitativi și/sau valorici în baza cărora se completează factura fiscală generalizatoare.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...