37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 700 din 27.12.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 700 din 27.12.2018

02.01.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (31.7.7)
    Care este modalitatea de prezentare a Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18)?

Potrivit prevederilor pct. 2 din Ordinul Ministerului finanțelor nr. 95 din 07.05.2018, persoana juridică care deţine licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora, va prezenta Serviciului Fiscal de Stat, lunar, către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, în format electronic, prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, inclusiv cu anexele respective, Registrul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor conform comenzii de achiziţie şi Registrul cu privire la tichetele de masă rambursate operatorului de către unitatea comercială/de alimentaţie publică, conform anexelor nr.1, 3 şi 5 la Ordinul menționat.

2. (31.7.6)
    Cine are obligația să prezinte Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18)?

Potrivit prevederilor pct. 2 din Ordinul Ministerului finanțelor nr. 95 din 07.05.2018 (în vigoare 18.05.2018), persoana juridică care deţine licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora (operatorii) are obligația de a prezenta Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18).

3. (29.2.5.0)
    Au dreptul la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, să utilizeze scutirea personală integrală?

Conform art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii. În coformitate cu alin.(1) art.33 din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an.

Rezidentul este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

- are domiciliu permanent în Republica Moldova;

- se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.

Astfel, în cazul respectării normelor menționate, сetățenii RM la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, au dreptul să utilizeze scutirea personală integral.

4. (29.2.5.20)
    Urmează a fi reflectate în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit bunurile cu titlu de donaţie sau de moştenire?

Conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, patrimoniul primit cu titlu de donație sau moștenire de către persoana fizică rezidentă, nu constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit, respectiv, nu apare obligația de a fi incluse în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...