37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 658 din 08.12.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 658 din 08.12.2018

10.12.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.6.14)
    Care este modalitatea de calculare a venitului impozabil în cazul semnării contractului de înstrăinare a unui activ de capital, diferit de locuința de bază, de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în I etapa a perioadei fiscale 2018, iar obţinerea mijloacelor băneşti în etapa a doua a perioadei fiscale 2018?

În conformitate cu art. 43 alin. (1) al capitolului V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează:

a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 pînă la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018;

b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 pînă la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.

Potrivit alin. (2) din articolul menționat, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situației de la 31 decembrie 2018.

Totodată, conform art.3 alin.(41) din Codul fiscal, procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel.

Concomitent, prevederile art.44 alin.(1) și (2) lit.a) din Codul fiscal stabilesc că, pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se aplică metoda de evidenţă contabilitatea de casă. Prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal (etapă) în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub altă formă.

Astfel, în anul 2018 pentru venitul obținut de persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la înstrăinarea unui activ de capital diferit de locuința de bază, obligația aferentă impozitului pe venit se va determina în etapa a II, cînd au fost obținute mijloacele bănești.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...