37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 619 din 12.11.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 619 din 12.11.2018

13.11.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (31.7.5)
    În cazul acordării tichetelor de masă, angajatorul este în drept să reducă salariul angajatului – beneficiar de tichete de masă?

Conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, Angajatorului îi este interzis la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaţilor beneficiari de tichete de masă în scopul acoperirii cheltuielilor de acordare a tichetelor de masă salariaților.

2. (31.7.4)
    Poate salariatul efectua operaţiuni de depunere sau de retragere de numerar de pe cardul de plată care este predestinat alimentării cu valori nominale a tichetelor de masă?

Conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate în mod exclusiv pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea produselor alimentare şi nu trebuie să permită efectuarea operaţiunilor de depunere sau de retragere de numerar în sau de pe cardul de plată (altele decît cele cu valoarea nominală a tichetelor de masă) ori de transfer de mijloace către alte conturi ale salariaţilor şi/sau ale angajatorului, şi/sau ale terţilor.

3. (31.7.3)
    În cazul încetării raporturilor de muncă a salariatului, tichetul de masă electronic urmează a fi returnat angajatorului?

Conform pct. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 227 din 12 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, angajatorul nu este în drept să ceară de la angajat suportul electronic pe care este transferată valoarea tichetului de masă în urma încetării raporturilor de muncă.

Totodată, în cazul încetării raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul este în drept să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere pînă la ziua în care a fost concediat. Dreptul de a beneficia de tichete de masă încetează după 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Angajatorul, în cazul încetării raporturilor de muncă, acordă tichete de masă persoanei concediate în termen de 15 zile de la data încetării raporturilor de muncă pentru luna precedentă, precum şi pentru luna curentă, dacă tichetele nu au fost acordate înainte de data încetării raporturilor de muncă.

4. (31.7.2)
    Angajatorul este obligat să acorde salariaților săi doar tichete de masă pe suport electronic sau doar pe suport de hârtie?

Conform pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 227 din 12 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, angajatorul este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană sub formă de tichet de masă.

Angajatorul, după consultarea cu salariaţii, are dreptul exclusiv de a alege tipul suportului tichetului în momentul stabilirii relaţiilor contractuale cu operatorul.

5. (31.7.1)
    Ce reprezintă tichetele de masă pe suport electronic?

Tichetul de masă pe suport electronic este un card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condiţiile legii, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

Astfel, în conformitate cu art. 5 pct. 401) din Codul fiscal, instrument de plată este un dispozitiv (dispozitive) personalizat (e) (card de plată, telefon mobil etc.) şi/sau orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, TAN, alte tipuri de coduri, login/parolă etc. sau funcţionale – transfer de credit, debitare directă) convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată.

Totodată, conform prevederilor Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, tichetele de masă pot fi emise și pe suport de hârtie, care în comparație de tichetele de masă pe suport electronic, sunt bonuri de valoare emise de către operator în condiţiile legii, acordate de către angajatori salariaţilor, pentru a fi folosite ca instrumente de plată în scopul procurării produselor alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...