37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 608 din 07.11.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 608 din 07.11.2018

08.11.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.48)
    Au obligația să prezinte lunar Darea de seamă IPC18 cu indicile „0”, întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă?

Întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă umrează să prezinte anual (pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 04.10.2017.

Prin urmare, în lipsa persoanelor angajate, nu apare obligația de a prezenta lunar Forma IPC18 cu indicile „0”.

2. (37.30)
    Poate persoana fizică – rezident al parcului IT să beneficieze de scutiri la locul de muncă prin cumul?

În conformitate cu prevederile art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 titlul X sînt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 Codul fiscal.

Prin urmare, pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț). (art.377 alin.(2) din Codul fiscal).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...