37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 607 din 26.12.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 607 din 26.12.2019

30.12.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  1. (36.1.3.5)

    Se impun cu prime de asigurare obligatorie de asistență medicală suma ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor ce depășește mărimea unui salariu mediu lunar prognozat pe economie?

În conformitate cu noțiunea expusă în art.3 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilim că alte recompense sunt considerate orice alte sume decât salariul, plătite de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la art.20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Potrivit art.20 lit.r) din Codul fiscal în cazul ajutorului material acordat persoanelor fizice din mijloacele sindicatelor, limita neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia.

Astfel, ajutorul material acordat din mijloacele sindicatului nu constituie bază de calcul pentru calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală dat fiind faptul că acest tip de plată cade sub incidența art.20 din Codul fiscal.   

2.(29.1.7.3.26)

    Care este regimul de impozitare a sumei ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor ce depășește mărimea unui salariu mediu lunar pe economie?

Potrivit art.20 lit.r) din Codul fiscal în cazul ajutorului material acordat persoanelor fizice din mijloacele sindicatelor, limita neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia.

Prin urmare, la acordarea ajutorului material persoanelor fizice din mijloacele sindicatelor, cu excepția celor care nu se limitează (în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia) din suma care va depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie se va calcula impozitul pe venit potrivit art.90 din Codul fiscal (reținerea în prealabil a 7% din suma ajutorului material).

Astfel, reieșind din cele menționate, din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor pe parcursul anului, care depășește cuantumul salariului mediu lunar pe economie urmează să se calculeze impozitul pe venit.   

3.(29.2.11.1)

    În ce cazuri Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală?

Potrivit pct.20 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30.11.2016, Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:

1) declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă după termenul stabilit de legislația fiscală;

2) beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Agenția Servicii Publice;

3) contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;

4) contribuabilul persoană fizică nu a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;

5) contribuabilul persoană fizică a indicat mai mulți beneficiari în declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...