37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 602 din 02.11.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 602 din 02.11.2018

05.11.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (39.8)
    Sunt în drept angajații conducătorii auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi să transmită soției/soţului scutirea la impozitul pe venit?

În conformitate cu art. 351 din Codul fiscal persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul nominalizat. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie/soţ.

Prin urmare, angajații - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi nu au dreptul de a transmite soției/soţului scutirile neutilizate la impozitul pe venit.

2. (39.7)
    Au obligația angajații conducătorii auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi de a include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată?

În conformitate ce prevederile art.881 alin.(8) din Codul fiscal, suma venitului lunar obținut de angajații care prestează servicii de transport rutier de persoane în regim de taxi este considerată ca fiind impozitată, fără necesitatea declarării salariului şi a achitării adiționale a impozitului pe venit din salariu.

3. (39.6)
    Care regim fiscal se va aplica pentru plățile salariale îndreptate în folosul angajaților conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi care cumulează două funcții la una şi aceeași entitate?

Potrivit art.881 alin.(5) din Codul fiscal, dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, cumulează două funcții la una şi aceeași entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, veniturile de la altă activitate se impozitează în modul general stabilit.

4. (39.5)
    Urmează să se declare în darea de seamă anuală (forma IALS 18) veniturile achitate în folosul angajaților - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile achitate în folosul angajaților - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în sumă ce nu depășesc 10 000 lei se vor reflecta în darea de seamă (forma IALS 18) la codul sursei de venit „TAXI 18” fără reflectarea sumelor impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale și medicale achitate de angajator, iar în suma venitului care va depăși 10 000 lei – la codul sursei de venit „SAL” cu reflectarea sumei impozitului pe venit reținut.

5. (39.4)
    În care dări de seamă fiscale urmează să se declare impozitul pe venit reținut din plăților salariale ale angajaților - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, care depășește suma de 10 000 lei per lună?

În temeiul art. 881 alin.(2) din Codul fiscal suma venitului lunar obținută de angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele şi facilitățile acordate) care depășește limita stabilită la alin.(1) al articolului menționat se supune impozitării, prin aplicarea regimului fiscal general prevăzut la art.88, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art.15. din Codul fiscal.

Impozitul pe venit reținut din suma depășirii plății salariale specificate la alin.(1) al articolului menționat în mărime de 10 000 lei, urmează să se declare de către angajator lunar prin Darea de seamă (forma IPC 18) și, respectiv, anual prin Nota de informare (forma IALS 18) la codul sursei de plată „SAL”.

6. (39.3)
    Care este modul de declarare a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și asigurare medicală calculate de către angajator pentru angajații- conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi ?

În conformitate cu prevederile art.92 alin.(14) din Codul fiscal angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi menționați la art.881, lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, prezintă Serviciului Fiscal de Stat o dare de seamă privind calcularea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform modului aprobat de Ministerul Finanțelor, utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică. Formularul dării de seamă (Forma TAXI 18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018.

În cazul angajării persoanelor în perioada de după data prezentării Dării de seamă (Forma TAXI 18) până la finele lunii în care aceasta a fost prezentată, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii și darea de seamă suplimentară privind obligația lunară a acestor plăți pentru luna de gestiune următoare celei în care a fost angajat pentru fiecare persoană angajată.

În cazul angajării persoanei în perioada de gestiune pentru care a fost prezentată darea de seamă (Forma TAXI 18) în luna premergătoare, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii de gestiune pentru fiecare persoană angajată.

7. (39.2)
    Care este regimul fiscal aplicat asupra plăților salariale, ale angajaților - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, care depășește suma de 10 000 lei per lună pe fiecare angajat ?

În temeiul  art. 881 alin.(2) din Codul fiscal suma venitului lunar obținută de angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi  care depășește limita stabilită la alin.(1) al articolului menționat se supune impozitării, prin aplicarea regimului fiscal general prevăzut la art.88, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art.15. din Codul fiscal.

8. (39.1)
    Care sunt impozitele și plățile care urmează să se calculeze și achite de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pentru angajații conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi ?

Сonform alin.(1) art.881 din Codul fiscal (în vigoare de la 1 octombrie 2018), prin derogare de la prevederile art.15 și art.88 din Codul fiscal, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) sunt obligați să calculeze şi să achite la buget un impozit pe venit în mărime fixă de 500 de lei lunar pentru fiecare angajat din venitul ce nu depășește 10000 de lei pe lună. Pentru alte categorii de angajați decît cea specificată la alin.(1) se aplică regimul fiscal aferent impozitului pe venit din salariu în modul general prevăzut la art.88 din Codul fiscal.

Concomitent, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi au obligația lunară de calculare și achitare pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi a:

- contribuției individuale de asigurări sociale care nu poate fi mai mică decât 1/12 parte din suma contribuției stabilite în mărime fixă prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune;

- primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală care nu poate fi mai mică decât 1/12 parte din suma primei stabilite în sumă fixă prin Legea fondurilor asigurării de asistență medicală pentru anul de gestiune.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...