37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 601 din 24.12.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 601 din 24.12.2019

30.12.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.23.41)

    În care boxe la declarația TVA12 se va indica TVA calculată la anularea înregistrării ca contribuabil al TVA?

Conform art.113 alin. (3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă, iar pentru activele supuse amortizării – valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă.

Astfel, valoarea stocurilor de mărfuri şi mijloacelor fixe, pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA – se indică în boxa 1 sau 3 a Declarației privind TVA, în dependența de cota aplicată.

Suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1 sau 3, se indică respectiv în boxa 2 sau 4 a Declarației privind TVA. (Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, punctele 3.2, 3.3, 3.5 și 3.6)       

2. (37.40)

    Care va fi baza de calcul pentru impozitul unic care urmează a fi achitat în buget de rezidentul parcului pentru tehnologia informației în cazul cînd acesta se prezintă în calitate de mandatar și poartă răspundere financiară în raporturi între doi nerezidenți ai Republicii Moldova, reținînd în prealabil remunerarea?

În conformitate cu art.369 alin.(1) Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vînzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Conform p.6 subpunctul 2) Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor, nr. 118 din 06.08.2013 “Venituri” în componența veniturilor nu se includ sumele colectate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de intermediere încheiate conform legislaţiei în vigoare.

Aceste sume nu pot fi incluse în componenţa veniturilor, deoarece nu reprezintă beneficii economice pentru entitate şi nu au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu. În aceste situaţii veniturile entităţii includ doar comisioanele cuvenite.

Astfel, în baza de calcul pentru împozitul unic se va include doar suma remunerației.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...