37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 601 din 02.11.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 601 din 02.11.2018

06.11.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.2.18)
    Sumele primite de către agenții economici, din Bugetul de stat, ca despăgubire pentru prejudicial cauzat ca urmare a unor epidemii, se consideră surse de venit impozabile?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. d3) din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor calamităţi naturale sau tehnogene, cataclisme, epidemii, epizootii reprezintă surse de venit neimpozabile.

2. (29.1.3.1.32)
    Se vor permite spre deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic ca urmare a lichidării consecinţelor unei situaţii excepţionale?

Potrivit art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de către contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Totodată, conform pct.33 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venititul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, în cazul în care agentul economic a înregistrat cheltuieli în procesul exercitării activităţii de întreprinzător ca rezultat al constatării unei situaţii excepţionale şi nu a înregistrat (a înregistrat parţial) venituri, cheltuielile în cauză, în conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se deduc în scopuri fiscale.

Cheltuielile legate de lichidarea consecinţelor unei situaţii excepţionale se califică drept cheltuieli excepţionale care, pornind de la prevederile art.24 alin.(1) din Cod, sînt, calificate ca cheltuieli ordinare necesare şi care, respectiv, se permit spre deducere în scopuri fiscale, cu confirmarea documentară suportării acestora.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...