37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 592 din 30-11-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 592 din 30-11-2021

30.11.2021
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
  • 5.7 Achitarea impozitului
  • 5.7.1 Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate

Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul contractului de superficie?

În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) și art. 659 alin. (1) din Codul civil nr. 1107/2002, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune și poate fi obiect al unui contract de locațiune.     

Dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piață, ținând seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinația construcției, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței. Redevența se determină la data constituirii superficiei.     

Potrivit art. 277 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997, subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

  • proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
  • arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.     

Reieșind din prevederile menționate supra, conchidem că în condițiile în care bunurile imobile- proprietate privată ale persoanelor juridice sunt transmise în baza unui contract de superficie, obligația de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare revine proprietarului acestora.”

[Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 15/2-13/327 din 13.10.2021 ]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...