37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 59 din 30.01.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 59 din 30.01.2020

31.01.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4.42)

    Ce cotă a TVA se va aplica la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (6) din Codul fiscal, sînt scutite de TVA fără drept de deducere plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free.

Mărfurile supuse accizelor plasate în destinaţia magazinul duty-free amplasat în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova, magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, după comercializare, la încheierea destinaţiei vamale, sunt plasate sub regimul vamal de import cu perceperea drepturilor de import.

Arhiva

2. (28.6.4.36)

    Care este regimul de aplicare a TVA la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a autoturismelor şi altor autovehicule?

În conformitate cu prevederile art.103 alin. (1) pct.24) din Codul fiscal, autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870340, 870350000, 870360, 870370000, 870380, 9705), scuterele cu motor electric de la poziţia tarifară 871160900, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.Referitor la caracteristicile autoturismelor şi altor autovehicule, acestea urmează a fi determinate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.170 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Arhiva

3. (28.6.4.34)

    Care este regimul de aplicare a T.V.A. la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a tractoarelor agricole şi tehnicii agricole?

În conformitate cu art.103 alin.(1) pct. 271 din Codul fiscal, TVA nu se aplică la importul şi livrarea tractoarelor agricole de la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842449100, 842482100, 8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437, efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

Referitor la caracteristicile tehnicii agricole, acestea urmează a fi determinate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.170 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Arhiva

4. (28.15.10)

    Apare oare obligaţia de eliberare a facturii fiscale de debitorul gajist în cazul livrării valorilor materiale în cadrul licitaţiei organizate?

Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. 

Astfel, în cazul în care bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei în numele căreia se efectuează livrarea în cauză.

Totodată menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 20%-30% din valoarea tranzacţiei debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.178 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.10.2018].

Arhiva

5. (28.6.4.24)

    Se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere pentru activitatea editorială şi la nivel de subantreprenor, stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?

Potrivit art.103 alin. (1) pct.20) din Codul fiscal, nu se aplică TVA la producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902 ,490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.

De asemenea, menţionăm că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare.

Actul legislativ special care reglementează activitatea editorială este Legea cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20.04.2000. Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”.

Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecutivității reglementărilor legislative, stabilite de art.3 alin. (4) lit. a) din Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii.

Astfel, Legea cu privire la activitatea editorială stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca reprezentînd totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri.

Conform art.2 alin. (2) din Legea menţionată, activitatea editorială are următoarele etape:

a) prepress - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;

b) tipărire - proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial; c) difuzare - distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ, biblioteci şi pe alte căi.

Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art.11 alin. (1) din Legea dată sînt editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale.

Conform Codului civil, contractele, în conformitate cu care o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar acesta se obligă să plătească retribuţia convenită, sunt contracte de prestări servicii, care pot avea ca obiect servicii de natură diferită.

Prin urmare, subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale prestează servicii de editare.

Reieşind din cele menţionate, se constată că activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor de pregătire pentru tipar şi difuzare, care se exercită prin servicii prestate de subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale.

În acest sens, serviciile de tipărire acordate de agentul economic (subantreprenor) beneficiarului, sunt scutite de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.20) din Codul fiscal.

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...