37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 586 din 18.12.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 586 din 18.12.2019

20.12.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.6.33)

    Constituie oare sursa de venit impozabil, indemnizațiile acordate aleșilor locali pentru participarea la ședință consiliului venit impozabil?

Potrivit prevederilor art.24 alin.(3) din Legea nr.768 din 02 februarie 2000 cu privire la statutul alesului local, alesul local care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat la ea i se restituie cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de participare la şedinţa consiliului în mărimea stabilită de către consiliul respectiv.

Prin urmare, în temeiul prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, suma indemnizațiilor menționate constituie venit impozabil, care se impozitează în modul general stabilit de Codul fiscal, în mărime de 12%.        

2. (29.2.6.32)

    Constituie oare sursa de venit impozabilă, indemnizațiile unice acordate aleșilor locali la expirarea mandatului?

Potrivit prevederilor art.25 alin.(1) din Legea nr.768 din 02 februarie 2000 cu privire la statutul alesului local, la expirarea mandatului, alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent.

Prin urmare, în temeiul prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, suma indemnizațiilor menționate constituie venit impozabil, care se impozitează în modul general stabilit de Codul fiscal, în mărime de 12%.

3. (29.2.3.65)

    Are dreptul asistentul parental profesionist se folosească scutirea pentru persoanele întreținute - copii plasați în cadrul Serviciului social de asistență parentală?

Potrivit prevederilor HG nr.760 din 17 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privirela organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate, asistenţa parentală profesionistă (APP) – un serviciu social specializat, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist, în baza delimitării între autoritatea locală şi asistentul parental profesionist, a drepturilor şi obligaţiilor referitoare la protecţia drepturilor şi intereselor legale ale copilului.

Asistenții parentali profesioniști prestează servicii și sunt angajati în baza contractului individual de muncă, sunt salarizaţi şi beneficiază de carnet de muncă, având posibilitatea de cumulare a stagiului de lucru.

Condițiile de calificare a persoanei, drept persoană întreținută sunt specificate la art.35 din Codul fiscal.

Ținînd cont că în relația asistentului parental și copilul aflat în plasament nu este asigurată respectarea condițiilor enumerate la art.35 din Codul fiscal, asistentul parental profesionist nu poate folosi scutirea pentru persoanele întreținute pentru copii plasați în cadrul Serviciului social de asistență parentală.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...