37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 580 din 13.11.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 580 din 13.11.2020

25.11.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (34.3.4)

    Se va sancționa întreprinderea, dacă mașina de casă și de control/imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?

Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de echipamentele de casă şi de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020.

Astfel, în conformitate cu pct. 20.1 subpct. 3) din Cerințele tehnice mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) trebuie să conţină indicator/indicatoare de vizualizare (operator/client).

Cerințele față de indicatoarele de vizualizare (operator/client) sunt stabilite la pct. 20.4 din Cerințele tehnice.

În funcţie de plasare, MCC/IF se împart în portative şi staţionare.

La MCC/IF portabilă, de obicei, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia.

La MCC/IF staţionară, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia, sau, constructiv este un dispozitiv separat conectat la conectorul corespunzător al MCC/IF.

Indicatorul (afișor) cumpărătorului este utilizat pentru a afișa informația utilă cumpărătorului deservit, cum ar fi denumirea mărfii, prețul, valoarea totală a mărfii, suma totală a bonului de casă, suma restului etc. Evident, în locul de muncă (locația de instalare a MCC/IF), afişorul trebuie să se afle în câmpul vizual al cumpărătorului.

Exploatarea MCC/IF cu indicatorul cumpărătorului defectat va fi calificată ca încălcare, și sancționată conform art. 2931 alin. (1) al Codului contravenţional nr. 218/ 2008.

Arhiva

2. (34.3.3)

    Când maşina de casă şi de control imprimanta fiscală (MCC/IF) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC/IF defectate?

Potrivit pct. 7 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), MCC/IF se consideră în stare de funcţionare dacă îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) modelul este inclus în Registrul unic;

b) regimul fiscal este lansat;

c) asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;

d) suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;

e) imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);

f) sigiliile furnizorului ECC se aplică în locuri stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică;

g) numărul de fabricaţie programat în MCC/IF este cel de pe placa de marcaj a MCC/IF şi corespunde celui din cartea tehnică.

MCC/IF care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră defectată.

În cazul în care este neactivată memoria fiscală (nu este lansat regimul fiscal) sau este imposibil de identificat softul instalat în MCC/IF, se sancţionează contribuabilul cu amendă de la 5000 la 15000 de lei, conform art. 254 alin. (1) din Codul fiscal.

Arhiva  

3. (34.3.2)

    Urmează a fi sancţionat contribuabilul pentru neutilizarea ECC?

În conformitatea cu prevederile art. 254 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea ECC existent, se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei.

Arhiva

4. (34.3.1)

    Urmează a fi sancţionat contribuabilul pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa ECC?

În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997, efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa ECC în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea acestuia, se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei.

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...