37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 531 din 18-10-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 531 din 18-10-2021

21.10.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.4 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei de piaţă?

Cota taxei de piaţă se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării pieței – în lei anual pentru fiecare metru pătrat al suprafeței terenului pieței și al clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea unor prejudicii destinației lor (anexa la titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.6 Achitarea taxei

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj?

Potrivit art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.6 Achitarea taxei

Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru parcaj?

Taxa pentru parcaj se achită de către subiecții impunerii conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale (Anexa la titlul VII din Codul fiscal). Taxa pentru parcaj poate fi achitată nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale (art. 294 alin. (2) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.4 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării obiectului impunerii – în lei anual pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii care corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, în funcţie de caracteristicile acestora (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulțirea venitului din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.3 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru cazare?

 Cota taxei pentru cazare se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării obiectului impunerii – în procente din venitul din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

 Taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează de către subiecții impunerii, pornind de la baza impozabilă și cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale) (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.3 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

 Cota taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale conform locului organizării de către subiecții impunerii a licitațiilor și loteriilor – în procente din venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru parcare?

Taxa pentru parcare se calculează de către subiecții impunerii prin înmulțirea suprafeței parcării cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.4 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru dispozitivele publicitare?

Cota taxei pentru dispozitivele publicitare se stabilește de autoritatea administrației publice locale (consiliul local) conform locului amplasării obiectului impunerii – în lei anual pentru fiecare metru pătrat al suprafeței feţei (feţelor) dispozitivului publicitar (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.4 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru parcare?

 Cota taxei pentru parcare se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării obiectului impunerii – în lei anual pentru fiecare metru pătrat al suprafeței parcării (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.5 Calcularea taxei

 Cum se calculează taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulţirea numărului unităţilor de prestare a serviciilor de transport auto de călători cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.2 Subiecții impunerei

Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru parcaj?

Subiecți ai impunerii cu taxa pentru parcaj sunt persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul (art. 290 lit. n) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

Taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulțirea suprafeței feței (fețelor) dispozitivului publicitar cu cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (anexă la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale

Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de câini;
n) taxa pentru parcaj;
p) taxa pentru salubrizare;
q) taxa pentru dispozitivele publicitare.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.4 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

Cota taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) conform locului de prestare a serviciilor de transport auto de călători – în lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.4 Cotele impunerii

Care este cota taxei pentru parcaj?

Potrivit art. 288 pct. 3) din Codul fiscal, cota taxei pentru parcaj este cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului local respective.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.7 Scutiri

Cine sunt scutiți de plata taxei pentru parcaj?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru parcaj sunt scutiți:
- autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
-misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;
- Banca Națională a Moldovei;
-proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;
- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.7 Scutiri

Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcaj?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:
a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de piaţă?

Taxa de piaţă se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulţirea suprafeței terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea unor prejudicii destinației lor cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale în lei anual pentru fiecare metru pătrat (anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează de către subiecții impunerii, pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii, în funcţie de caracteristicile acestora (lit. e) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa balneară?

Taxa balneară se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulţirea venitului din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.4 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Cota taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale conform locului amplasării obiectului impunerii – în procente din venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.4 Cotele impunerii

Comasat cu întrebarea şi răspunsul la nr. 6.4.4.1.

 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.3 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei balneare?

Cota taxei balneare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale conform locului amplasării unităților de prestare a serviciilor de odihnă și tratament – în procente din venitul din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de la posesorii de cîini?

Taxa de la posesorii de cîini se calculează de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, în funcţie de numărul de cîini aflaţi în posesiunea subiectului impunerii pe parcursul unui an şi cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (2) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.3 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei de la posesorii de cîini?

Cota taxei de la posesorii de cîini se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliul local) conform locului amplasării blocurilor locative - locuinţe de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi apartamente privatizate – în lei anual pentru fiecare cîine, în funcție de numărul de cîini aflați în posesia subiectului impunerii (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.4 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei de aplicare a simbolicii locale?

Cota taxei de aplicare a simbolicii locale se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) a căror simbolică locală se aplică pe produsele fabricate de către subiecții impunerii – în procente din venitul din vânzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.1 Noțiuni generale

Ce se înțelege prin „parcaj” în scopul aplicării taxei pentru parcaj?

Prin parcaj, în scopul aplicării taxei pentru parcaj, se subînțelege locul special amenajat, utilizat pentru staţionarea temporară a unităţilor de transport şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale (art. 288 alin. (17) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.3 Obiectul impunerii și baza impozabilă

Care este baza impozabilă a taxei pentru parcaj?

Baza impozabilă a taxei pentru parcaj o constituie locul de parcaj (Anexa la titlul VII din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.3 Obiectul impunerii și baza impozabilă

Care este obiectul impunerii la taxa pentru parcaj?

Obiectul impunerii la taxa pentru parcaj îl constituie locul de parcaj special amenajat pe domeniul public şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen (art. 291 lit. n) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

Taxa de aplicare a simbolicii locale se calculează de către subiecții impunerii, prin înmulţirea venitului din vânzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.5 Calcularea taxei

De către cine se calculează taxa pentru parcaj?

Calculul taxei pentru parcaj se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (2) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru cazare?

Taxa pentru cazare se calculează de către subiecții impunerii prin înmulţirea venitului din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare cu cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.3 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru amenajarea teritoriului?

Cota taxei pentru amenajarea teritoriului se stabilește de către autorităţile administraţiei publice locale conform locului amplasării obiectului impunerii/bazei impozabile – în lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.1 Subiecții impunerii

Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru salubrizare?

Potrivit art. 290 lit. p) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru salubrizare sunt persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.3 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru salubrizare? 

Cota taxei pentru salubrizare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) conform locului amplasării apartamentelor și blocurilor sau caselor la sol – în lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa declarată ca domiciliu în apartament, bloc sau casă la sol (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru salubrizare?

Taxa pentru salubrizare se calculează de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, în funcţie de numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu (apartamente, blocuri, case la sol) și cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (2) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...