37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 523 din 01.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 523 din 01.10.2018

04.10.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.1.3.7.7)
    În cazul donării unor bunuri materiale, se va include suma TVA aferentă procurării acestora în scopul determinării mărimii donației permise spre deducere în scopuri fiscale?

Сonform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea cu privire la filantropie și sponsorizare nr. 1420-XV din 31.10.2002, prin noţiunea de activitate filantropică se înţelege acordarea de ajutor material benevol, imparţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligaţii şi fără a obţine vreun profit.

Concomitent, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, activitatea de sponsorizare se desfăşoară de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.

Conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) din Cod, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Respectiv, în cazul în care agentul economic efectuează livrare de mărfuri în scopuri filantropice sau de sponsorizare, conform prevederilor art. 1 alin. (1) și alin.(2) din Legea cu privire la filantropie și sponsorizare, livrarea respectivă nu se referă la desfășurarea activităţii de întreprinzător a agentului economic și respectiv suma TVA aferentă acestor livrări de mărfuri nu se deduce în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal.

Astfel, menționăm că, la aprecierea mărimii donației permisă la deducere în scopuri fiscale conform art. 36 alin.(1) din Codul fiscal, urmează de a fi luată în considerație și suma TVA aferentă procurărilor utilizate pentru efectuarea donațiilor.”

[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/217 din 18 iunie 2018]

Notă: Vă atragem catenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...