37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 516 din 05.10.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 516 din 05.10.2020

07.10.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (40.4.16)

     În ce mod urmează a fi completată Cererea de acordare a subvenției pentru dobânzile la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 22 septembrie 2020 ,,Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor”, Cererea de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (Anexa nr.1 la Regulamentul privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, Ordinul nr.66/2020), a fost completată cu textul: ” *Declar pe propria răspundere, că pierderile producției agricole suportate, conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, constituie peste 50%, pe o suprafață de ________ ha ce constituie _______% din suprafața totală a terenurilor _________ha, deținute în folosință și/sau posesie.”.

2. (40.4.15)

    Care este perioada de acordare a subvenţiei pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

Potrivit art. 5 din Legea privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/2020 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate începând cu 1 mai 2020 și până în luna decembrie 2020 inclusiv.

3. (40.4.14)

    La care credite dobînda nu urmează să se subvenționeze pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

Potrivit pct. 3 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr.66/2020, nu constituie obiect al subvenționării conform Regulamentului menționat dobânda la creditele ce fac obiectul sprijinului acordat de către Agenția de Intervenție și Plăti pentru Agricultură în cadrul submăsurii „Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare.

4. (40.4.13)

    Ce documente urmează să prezinte producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pentru confirmarea subvenţiei?

Potrivit pct. 15 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr. 66/2020, pentru confirmarea subvenţiei, se prezintă următoarele documente în copie:

a) Contractul de acordare a creditului cu anexarea graficului de rambursare. În cazul în care contractul a fost prezentat anterior, în cadrul examinării cererii de subvenţionare pentru perioadele fiscale precedente, prezentarea acestuia nu este obligatorie;

b) Documentul, eliberat de instituţia bancară creditoare, ce confirmă achitarea dobînzii;

c) actele de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

5. (40.4.12)

    Care producători agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de programul de subvenționare a dobînzilor?

Potrivit art. 2 din Legea privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/2020, beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale care au contractat credite bancare, indiferent de data contractării acestora.

6. (40.4.11)

    Cine sunt producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

Potrivit pct. 11 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr. 66/2020, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...