37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 499 din 29-09-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 499 din 29-09-2021

30.09.2021
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă

De când survine obligația de a fi aplicat mecanismul taxării inverse cu TVA față de procurările proprietății întreprinderilor declarate în procedura de insolvabilitate ?       

În conformitate cu art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 reprezintă obiect impozabil cu TVA.     

Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare Lege), prin noțiunea procedură de insolvabilitate se înțelege procedura prin care debitorul intră, după o perioadă de observație, în procedură de restructurare sau în procedură a falimentului.     

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Lege, instanța de insolvabilitate este obligată să admită spre examinare cererea introductivă depusă de creditor cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă şi ale prezentei legi.     

Alineatul (2) al art.21 din Lege stipulează că, în contextul admiterii spre examinare a cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă o încheiere privind admiterea spre examinare.    

Alineatul (5) al art.21 din Lege prevede că prin încheierea consemnată la alin.(2), instanța de insolvabilitate dispune punerea sub observație a debitorului prin desemnarea unui administrator provizoriu şi aplică măsuri de asigurare a creanțelor creditorilor.     

Conform alineatului (6) al articolului menționat supra, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a lichida sau de a-şi restructura activitatea, instanţa de judecată adoptă, în cel mult 20 de zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate fără drept de recurs, obligându-l, în cazul exprimării intenţiei de a-şi restructura activitatea, să prezinte un plan al procedurii de restructurare.     

La fel, potrivit articolului 23 alin. (1) al Legii, în perioada de observație, organele de conducere ale debitorului pot să continue activitățile curente ale debitorului şi să efectueze plăți către creditorii cunoscuți, în cursul obișnuit al activității, sub supravegherea administratorului provizoriu, dacă debitorului nu i s-a ridicat dreptul de administrare. Dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare, activitățile curente şi plățile în numele debitorului se efectuează de către administratorul provizoriu.   

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) din Lege, în cazul înlăturării debitorului de la administrarea întreprinderii, administratorul provizoriu este obligat să vândă bunurile perisabile sau bunurile supuse deprecierii iminente şi să depună la bancă în contul debitorului sumele realizate din aceste vânzări, informând instanța de insolvabilitate şi debitorul. Conform prevederilor art.30 alin.(4) din Lege, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă o hotărâre prin care se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate.     

În conformitate cu alin.(2) al art.34 din Lege, hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunţării.     

Dispozitivul hotărîrii se înmînează administratorului desemnat imediat.     

În aceste împrejurări, perioada de observație presupune o perioadă de supraveghere a activității debitorului instituită din oficiu de instanța de judecată în cadrul căreia debitorul își continuă activitatea economică sub supravegherea administratorului provizoriu. Instanţa de insolvabilitate conform art.115 alin.(1) din Lege, decide prin încheiere intrarea imediată în faliment, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare, în cazurile prevăzute la literile a) – e) al prezentului articol.     

În acest caz, în conformitate cu alin.(2) al art.115 din Lege, instanţa de insolvabilitate pronunţă prin încheierea de intrare în faliment, dizolvarea societăţii debitoare şi dispune valorificarea şi lichidarea masei debitoare.     

Procedura de restructurare conform art.183 alin.(1) din Lege se aplică de către instanţa de insolvabilitate în temeiul unei hotărâri a adunării creditorilor prin emiterea încheierii respective. Adoptarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate este primordială pentru procesul de insolvabilitate, fiind momentul de început al tuturor acțiunilor legate de desfășurarea propriu-zisă a procedurii de insolvabilitate.     

Astfel, luând în considerare prevederile Legii nr.149/2012, precum și a art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, constituie obiect impozabil cu TVA procurarea proprietății subiecților impozabili declarați în proces de insolvabilitate, efectuată pe parcursul perioadei:
- de la pronunțarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate până la intentarea procedurii de restructurare și realizare a planului;
- de la pronunțarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate până la lichidarea entității prin procedura de faliment fără a fi intentată procedura de restucturare”.     

Temei: (Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 15/3-13/434 din 17.09.2021)

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...