37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 49 din 29.01.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 49 din 29.01.2021

01.02.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (6.6.2.14) 

Sunt subiecți ai impuneii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoanele care dispun de centre comerciale, luînd în considerație faptul că suprafețele centrului comercial sunt transmise în locațiune altor persoane pentru amplasarea secțiilor comerciale (boutique -urilor), cofetăriilor?

Subiecţi ai impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (în continuare - taxa), conform art. 290 lit. e) al Codului fiscal, sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii. 

Obiect al impunerii la taxa, potrivit art. 290 lit. e) al Codului fiscal, îl constituie unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (în continuare – Legea nr. 231/2010). 

Conform art. 7 din Legea nr. 231/2010, formele principale ale comerţului sînt: comerţul cu ridicata; comerţul cu amănuntul; comerţul cash and carry; serviciile comerciale, inclusiv alimentaţia publică. Nomenclatorul unităţilor comerciale se aprobă de Guvern. 

Conform Nomenclatorului unităţilor comerciale care desfăşoară comerţ cu amănuntul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931/2011: 

- centrul comercial este unitatea comercială, cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor, utilizîndu-se o infrastructură comună şi adecvată. Suprafaţa de vînzare a unui centru comercial este formată din suma suprafeţelor de vînzare cu amănuntul a tuturor produselor şi serviciilor cuprinse în acesta. Centrul comercial trebuie să dispună de parcare auto; 

- secția comercială (boutique) este o varietate a unităţii comerciale cu suprafaţă de pînă la 30 mp, care funcţionează în baza contractelor de locaţiune a spaţiilor comerciale din centre comerciale, magazine, încăperi, inclusiv adaptate, ce corespund cerinţelor şi normelor sanitare. Vînzarea se efectuează prin intermediul vînzătorului. Se comercializează un sortiment redus de produse alimentare sau mărfuri industriale. 

Conform Nomenclatorului-tip al unităţilor de alimentaţie publică, aprobat Hotărîrea Guvernului nr. 1209/2007: 

- cofetăria este unitatea amplasată separat sau amenajată în sălile comerciale ale magazinelor, indiferent de specializare. Se comercializează produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, cocteiluri, băuturi răcoritoare şi fierbinţi. 

Drept urmare, persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care dispun de unități de comerţ cu amănuntul de tip ”centru comercial”, la fel ca și persoanele din această categorie care dispun de unități de comerț cu amănuntul de tip ”secție comercială (boutique) ” și/sau de unităţi de alimentaţie publică de tip ”cofetărie”, sunt subiecți ai impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – fiecare pentru obiectul său. 

[Modificare în baza generalizată a practicii fiscale conform scrisorii Ministerului finanțelor nr. 15/2-06/6 din 12.01.2021 ].

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...