37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 467 din 13.09.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 467 din 13.09.2018

14.09.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.15.59)
    Sunt careva restricții privind perioada eliberării facturii fiscale cumpărătorului care a solicitat-o pe faptul procurărilor efectuate în locurile special amenajate pentru vânzarea cu amănuntul? Cum are loc reflectarea ei în Declarația privind TVA?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic, cu plata în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepția cazurilor când este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.

Prin urmare, în cazul în care cumpărătorul (persoană fizică sau juridică) solicită eliberarea facturii fiscale pentru mărfurile livrate cu amănuntul din locurile special amenajate, furnizorul - subiectul impozabil cu TVA, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală.

Totodată, prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, nu restricționează perioada de timp în care cumpărătorul (persoană fizică sau juridică) poate să solicite eliberarea facturii fiscale la mărfurile livrate cu amănuntul din locurile special amenajate.

Astfel, conform pct.11 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul “Data eliberării/data livrării” furnizorul indică data curentă eliberării facturii fiscale și data efectivă livrării de mărfuri.

Conform punctului 51 din anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA.

Prin urmare, subiectul impozabil ce a efectuat livrarea impozabilă de mărfuri cu amănuntul în locurile special amenajate și ulterior la solicitarea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică), conform prevederilor art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, a eliberat factura fiscală pe livrarea în cauză, conform legislației se va reflecta livrare cauză în Registrul de evidență a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) și cu reflectarea ulterioară în Registrul menționat a facturii fiscală eliberate. 

Totodată, factura fiscală eliberată se reflectă în anexa nr. 2 “Lista facturilor fiscale eliberate” la Declarația privind TVA, pentru perioada fiscală în care factura fiscală a fost eliberată, fără reflectarea în Declarația privind TVA indicatorilor ei.

2. (28.10.6)
    Ce cotă TVA urmează a fi aplicată la primirea plății prealabile, pentru livrarea ulterioară de mărfuri ce se impune la cota redusă a TVA?

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligației fiscale privind TVA este data livrării.

Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor. De asemenea, potrivit art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte.

Astfel, luând în considerație acțiunea articolului menționat, la primirea plății prealabile până la momentul efectuării livrării, furnizorul va aplica TVA la cota la care este impozitată marfa conform prevederilor art. 96 din Codul fiscal, care ulterior va fi livrată cumpărătorului.

Notă: Vă atragem catenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...