37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 465 din 07.09.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 465 din 07.09.2020

10.09.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (11.6.2)

    Cine calculează impozitul pe avere şi cum sunt înştiinţaţi subiecţii impunerii privind obligaţiile fiscale calculate?

Potrivit art. 2876 din Codul fiscal, calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.

Arhiva

2. (6.3.7.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;

c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Arhiva

3. (6.3.5.2)

    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale revine contribuabililor (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva

4. (6.3.5.1)

    Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

5. (6.2.7.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;

c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Arhiva

6. (6.2.5.4)

    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului revine contribuabililor (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva

7. (6.2.5.3)

    Este obligată persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, să achite taxa pentru amenajarea teritoriului?

Da. Dacă agentul economic nu şi-a suspendat activitatea în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", acesta nu poate fi considerat ca întreprindere care nu activează şi urmează să calculeze şi să achite taxa pentru amenajarea teritoriului în baza principiilor generale de impozitare. Agentul economic care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, nu va avea obligaţia de achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului doar în condiţiile în care autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local), efectuând concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, va prevedea asemenea scutiri în decizia sa.

Arhiva

8. (6.2.3.1)

    Care este cota taxei pentru amenajarea teritoriului?

Cotele taxei pentru amenajarea teritoriului se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii (art. 292 alin. (2) al Codului fiscal).

Arhiva

9. (6.1.13)

    Sunt în drept contribuabilii să beneficieze de alte scutiri la plata taxelor locale, decît cele prevăzute în Codul Fiscal?

Da, potrivit art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295;

b) să acorde amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv;

c) să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei. 

De asemenea, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (1) Codul Fiscal).

Arhiva

10. (6.1.8)

    În ce condiţii se pot modifica sau anula taxele locale stabilite prin deciziile consiliilor locale?

În conformitate cu art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de taxe locale conform prezentului cod sau anularea ori modificarea taxelor locale se permite numai concomitent cu modificarea bugetelor locale.

Arhiva

11. (6.1.5)

    Cum se stabilește cota impozitelor și taxelor locale?

Potrivit art. 288 pct. 3) din Codul Fiscal, cota taxelor locale reprezintă cota ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori suma absolută stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului local respective.

Arhiva

12. (6.1.2)          

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...