37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 464 din 07.09.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 464 din 07.09.2020

10.09.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (6.6.8.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv; 

c)să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Arhiva

2. (6.6.8.1)

    Cine este scutit de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite:

- autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

- misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

- Banca Națională a Moldovei;

- persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

- persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul piețelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior;

- proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;

- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal). 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]       

Arhiva

3. (6.6.6.2)

    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă?

Potrivit art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii revine contribuabililor.

Arhiva

4. (6.6.6.1)

    Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune( art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

5. (6.5.8.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de aplicare a simbolicii locale?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.

Arhiva

6. (6.5.8.1)

    Cine sunt scutiţi de plata taxei de aplicare a simbolicii locale?

Potrivit art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei de aplicare a simbolicii locale sunt scutiți: 

- autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; 

- misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

- Banca Naţională a Moldovei;

- proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;

- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal). 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

7. (6.5.6.3)

    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale revine contribuabililor.

Arhiva

8. (6.5.6.1)

    Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de aplicare a simbolicii locale?

Taxa de aplicare a simbolicii locale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune(art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

9. (6.4.8.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de amplasare a publicităţii?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:

a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.

Arhiva

10. (6.4.8.1)

    Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

 Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru plasare a publicității sunt scutite:

- autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

- misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

- Banca Națională a Moldovei;

- producătorii și difuzorii de publicitate socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale;

- proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției;

- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal). 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

11. (6.4.1.6) .

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...