37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 462 din 10.09.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 462 din 10.09.2018

11.09.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.1.3.2.10)
    Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru primele de asigurare facultativă a transportului CASCO?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern.

Astfel, prin Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018 „Cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308), sunt enumerate tipurile de asigurări care sunt permise la deduceri, precum și limitarea unor tipuri de asigurări.

Conform pct. 55 subpct. 2) lit. c) din Hotărîrea menționată, sunt permise la deducere asigurări de vehicule terestre (altele decît cele feroviare), care acoperă daunele survenite la vehiculele terestre cu motor.

Respectiv, primele de asigurare facultativă CASCO vor fi permise la deducere.

2. (29.1.3.3.10)
    Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru studiile profesionale ale angajaților?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru studiile profesionale ale angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, potrivit pct. 46 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 45 din Regulament se permite în baza următoarelor documente confirmative:

1) ordinul intern al angajatorului ce specifică lista angajaților care beneficiază de studiile profesionale/de perfecționare profesională;

2) contractul, factura fiscală sau alte documente care confirmă costurile suportate și prestarea serviciilor de instruire profesională/perfecționare profesională a angajaților.

3. (29.1.3.3.9)
    Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru studiile profesionale ale angajaților?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru studiile profesionale ale angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, potrivit pct. 45 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale/de perfecționare profesională, suportate în folosul angajaților pe parcursul perioadei fiscale, cu condiția că asemenea cheltuieli sunt suportate exclusiv în cadrul activității de întreprinzător și că se tine cont de necesitatea acestor studii/perfecționări pentru categoria și specificul de activitate a angajaților.

În cazul în care criteriile stabilite la pct. 45 al Regulamentului, sunt respectate, cheltuielile suportate nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și a angajatorului și nu vor implica careva obligații fiscale, de reținere sau calculare adiționale pentru angajat și angajator.

De asemenea, nu se vor considera recompense și facilități acordate de angajator cheltuielile pentru studiile profesionale/ de perfecționare profesională suportate și în cadrul activității organizației necomerciale, autorității publice și instituției publice.

4. (29.1.3.3.8)
    Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru hrana angajaților?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru hrana organizată a angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, potrivit pct. 41 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate pentru hrana organizată a angajaților, luînd în considerare limita stabilită la pct. 40 din Regulament, se permite în baza următoarelor documente confirmative:

1) ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de hrană organizată a angajaților, cu indicarea expresă a listei angajaților asigurați cu hrană și a limitei stabilite pentru fiecare an;

2) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană;

3) documentele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaților, în cazul în care angajatorul, în mod independent, asigură hrana angajaţilor;

4) contractul privind prestarea serviciilor de catering, în cazul în care angajatorul asigură hrana organizată a angajaților contractînd serviciile companiilor terţe;

5) factura fiscală;

6) foile de pontaj (tabelele de evidentă a timpului de muncă al angajaților).

5. (29.1.3.3.7)
    Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru hrana organizată a angajaților?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru hrana organizată a angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, în conformitate cu pct. 38 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrana organizată a angajaților, care vor fi deduse conform art. 24 alin. (19) din Cod, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune.

Totodată, potrivit pct. 39 din Regulament, angajatorul ai cărui angajați au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaților. În sensul prezentului punct, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare al angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajați în luna respectivă.

Conform pct. 40 din Regulament, limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaților nu va depăși 45 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

6. (29.1.3.3.6)
    Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, potrivit pct. 37 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 34 din Regulament se permite în baza următoarelor documente confirmative:

1) în cazul organizării transportului angajaților de către angajator în mod independent:

a) ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare a angajaților și limita stabilită pentru fiecare an;
b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă;
c) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaților de la/la locul de muncă, precum și lista angajaților transportați per rută în luna respectivă;
d) foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaților;
e) foile de pontaj (tabelele de evidentă a timpului de muncă al angajaților);
f) documentele ce confirmă suportarea efectivă a cheltuielilor;

2) în cazul în care angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terțe, inclusiv prin utilizarea transportului public, pentru transportarea angajaților săi:

a) ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare a angajaților;
b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă;
c) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terțe, în afară de contract, se va prezenta și itinerarul utilizat, precum și distanța ce urmează a fi parcursă de mijlocul de transport pentru fiecare rută;
d) foile de pontaj (tabelele de evidentă a timpului de muncă al angajaților);
e) factura fiscală.

7. (29.1.3.3.5)
    Se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților în cazul depășirii plafonului stabilit?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaților și numărul de angajați transportați în decurs de o lună înmulțit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaților.

Totodată, potrivit pct. 35 din Regulament, în cazul depășirii plafonului stabilit, suma depășirii se va considera drept recompense și facilități acordate de către angajator angajaților. În acest caz angajatorul va fi responsabil de determinarea și alocarea depășirii plafonului, precum și de declararea și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente depășirii, în conformitate cu legislația în vigoare.

8. (29.1.3.3.4)
    Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru transportul organizat al angajaților?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaților și numărul de angajați transportați în decurs de o lună înmulțit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaților.

Totodată, conform pct. 36 din Regulamentul dat, criteriul stabilit la pct.34 se aplică pentru transportul organizat al angajaților de la/la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaților în scopul desfășurării activității de întreprinzător, în care regimul fiscal se determină conform modului general stabilit.

9. (29.1.3.3.1)
Comasat cu nr. 29.1.3.3.6.

10. (29.1.3.2.1)
    Care este modalitatea de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor de asigurare?

Potrivit prevederilor alin. (3) art. 24 din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații, de reprezentanță, de asigurare a agenților economici se permite în limitele stabilite de Guvern.

Astfel, prin Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018 „Cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308), sunt enumerate tipurile de asigurări care sunt permise la deduceri, precum și limitarea unor tipuri de asigurări.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...