37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 444 din 17-08-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 444 din 17-08-2021

18.08.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Cînd intervine obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului?

     Potrivit art. 323 alin. (6) și (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.
     Subiecţii contribuitori la Fond calculează de sine stătător sumele contribuţiilor datorate şi prezintă la Serviciul Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul contribuţiilor conform unui formular tipizat, aprobat de Serviciul Fiscal de Stat. Declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Care este prima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV21, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021?

     Potrivit pct.1 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, Darea de seamă CFV21 se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la Ordin în baza documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond, specificate în art. 323 alin. (6) din Legea viei şi vinului nr.57/2006.
     Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul menționat este 14 mai - 30 iunie 2021, care corespunde perioadei de raportare trimestrul doi al anului 2021 (T/2/2021).

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Are contribuabilul obligația prezentării dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului în cazul lipsei tranzacțiilor ce constituie obiect al calculării contribuțiilor în perioada de raportare?

     Conform pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, în condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuţie obligatorie la Fond, lipsește obligația prezentării Dării de seamă CFV21, cu excepția cazurilor de comercializare de către producători, pe teritoriul Republicii Moldova, a vinului materie primă și distilatelor de origine vitivinicolă în scopul utilizării lor în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole pe teritoriul Republici.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Care sînt facilitățile stabilite pentru producătorii de vin materie primă şi distilatele de origine vitivinicolă la comercializarea acestora în Republica Moldova şi utilizarea lor pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole?

    Potrivit art. 323 alin. (41) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, producătorii de vin materie primă şi de distilate de origine vitivinicolă produse şi comercializate în Republica Moldova şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole sunt exoneraţi de plata contribuţiilor obligatorii la Fond conform procedurii stabilite de Guvern.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Cine sînt subiecți ai contribuțiilor obligatorii în Fondul viei și vinului conform Legii viei și vinului nr. 57/2006?

Potrivit art. 323 alin. (4) din Lege, subiecții contribuitori la Fond sînt:
   a) producătorii de material săditor viticol de soiuri pentru vin;
   b) exportatorii de struguri proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin, exportatorii de must de toate categoriile;
   c) producătorii de vinuri, de produse obţinute pe bază de must şi de produse vitivinicole aromatizate;
   d) producătorii de produse obținute pe bază de vin.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Cine are obligația de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului?

   Conform art. 323 alin. (4) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 și punctului 2 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, obligația prezentării Dării de seamă CFV21, o au:
    a) producătorii de material săditor viticol de soiuri pentru vin;
    b) exportatorii de struguri proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin, exportatorii de must de toate categoriile;
    c) producătorii de vinuri, de produse obţinute pe bază de must şi de produse vitivinicole aromatizate;
    d) producătorii de produse obţinute pe bază de vin.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Care este ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020?

    Legea nr. 47/2021 pentru modificarea Legii Viei şi Vinului nr. 57/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.117-121 art.125), a intrat în vigoare începînd cu 14 mai 2021.
    În scopul executării prevederilor articolului 323 din Legea Viei şi Vinului nr.57/2006, a fost elaborat și aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 153-157, art. 723), prin care a fost aprobat un nou formular al Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV21).
    Potrivit, pct. 5 din Ordinul menționat, pentru obiectele impozabile, pentru care documentele aferente tranzacțiilor au fost emise pînă la 14 mai 2021, declararea contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului se va efectua conform formularului Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020 (Monitorul Oficial al RM 2020, nr. 221-225, art. 771).
     De asemenea, pct. 7 din Ordinul menționat, stipulează că ultima perioadă de raportare pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, este perioada de raportare 1 mai – 31 august 2021.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Care este termenul de prezentare a Dării de seamă privind calculul  contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV21 și achitare a contribuţiilor respective?

     Potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, Darea de seamă privind calculul contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. Declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond, rezidenţi în Republica Moldova, în conformitate cu art. 323 alin. (6) și (7) din Lege, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Care sînt obiectele impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului?

Conform art. 323 alin. (42) din Lege, obiecte ale impunerii cu contribuţie obligatorie la Fond sunt:
   a) livrarea materialului săditor viticol de soiuri pentru vin;
   b) livrarea la export a strugurilor proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin şi a tuturor categoriilor de must;
   c) livrarea vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate;
   d) livrarea produselor obţinute pe bază de vin.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Cîte perioade de raportare pasibile declarării de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului, include anul de gestiune?

      Conform art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare.
     Potrivit pct. 4 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, codul perioadei de raportare reprezintă trimestrul, respectiv anul de gestiune va cuprinde 4 perioade pasibile raportării.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Pentru care perioadă fiscală urmează a fi declarate mărfurile ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului, reflectate în factura fiscală, în cazul în care data livrării și data eliberării acesteia sînt în diferite perioade fiscale?

    Potrivit art. 323 alin. (6) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declarației de export.
     Totodată, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
     De asemenea, alin. (3) din articolul menționat, stipulează că documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.
     Astfel, livrarea de mărfuri ce constituie obiect al impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului, urmează a fi documentată prin factura fiscală în timpul efectuării livrării sau nemijlocit după efectuarea acesteia.
     În cazul eliberării facturii fiscale, pentru mărfurile ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuția obligatorie, în perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a avut loc livrarea, declararea acestora, se va efectua în perioada fiscală în care a fost emisă factura fiscală.

 • 41 Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Pentru care perioadă fiscală apare obligația de declarare a mărfurilor ce constituie obiecte ale contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului, reflectate în factura fiscală care a fost anulată, cu întocmirea și eliberarea altei facturi fiscale, în care data livrări se referă la perioada fiscală anterioară datei eliberării acesteia?

    Potrivit art. 323 alin. (6) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.
    Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, reglementează modul de completare a formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală".
    Potrivit pct. 10 din Instrucțiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 246/1998, pe formularele cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat".
    Respectiv, în cazul anulării facturii fiscale completată cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise, cu emiterea ulterioară a altei facturi fiscale, în care data eliberării corespunde perioadei fiscale ulterioare datei livrării, declararea mărfurilor ce constituie obiecte ale contribuțiilor obligatorii, se va efectua în perioada fiscală în care a fost emisă factura fiscală ulterioară.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5 Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

Cum urmează a fi supuse impozitării veniturile  obținute de asociații societăţii din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social?

     În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (l) lit. c) şi alin. (2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporțională participațiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.
     Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.
     Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:
     - dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic (art.12 pct.3));
     - constituie surse de venituri impozabile alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate care nu sânt neimpozabile conform legislației fiscale (art. 18 lit.o)); - agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);
     - impozitul conform alin.(2) se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 (art. 90 alin. (3));
     - persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuţa întâi).
      Astfel, veniturile peste cota de participație depusă în capitalul social obținute în urma distribuirii profitului net urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.
      Concomitent, în cazul în care la repartizarea profitului net între asociați/acționari se acordă o cotă-parte din profit mai mică decât cota de participație depusă în capitalul social, mărimea acesteia se încadrează în limita cotei de participație, se aplică tratamentul fiscal aferent dividendelor.
      Totodată, în conformitate cu prevederile art. 2, 4 și 5 alin (1) din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariaţilor de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată.
      În sistemul tarifar şi sistemele netarifare salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.
      Salariul de bază se stabileşte sub formă de salarii tarifare pentru muncitori şi salarii ale funcţiei pentru funcţionari, specialişti şi conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit calificării, gradului de pregătire profesională şi competenţei salariatului, calităţii, gradului de răspundere pe care îl implică lucrările executate şi complexităţii lor.
      Salariul suplimentar reprezintă o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru muncă eficientă şi inventivitate şi pentru condiţii deosebite de muncă. El include adaosurile şi sporurile la salariul de bază, alte plăţi garantate şi premii curente, care se stabilesc în conformitate cu rezultatele obţinute, condiţiile de muncă concrete, iar în unele cazuri prevăzute de legislaţie – şi luîndu-se în considerare vechimea în muncă.
      Alte plăţi de stimulare şi compensare includ recompensele conform rezultatelor activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi regulamentelor speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de legislaţie care nu contravin acesteia. Sursa de plată a salariului pentru salariaţii din sectorul real o constituie o parte din venitul obţinut din activitatea economică a unităţii.
      Astfel, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social, urmează a fi impozitată conform art.88 din Codul fiscal, în cazul în care aceste plăți sunt acordate drept o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru munca eficientă şi inventivitate, pentru condiții deosebite de muncă, pentru rezultatele activităţii anuale, etc.
       În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate supra, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social se va impozita conform art.90 alin.(3) din Codul fiscal.
[Temei: Scrisorile Ministerului Finanțelor al RM nr. 15/2-13/154 din 26.04.2021 și 15/2-12/240 din 12.07.2021]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...