37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 430 din 23.08.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 430 din 23.08.2018

23.08.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.15.58)
    Care este procedura de corectare a erorilor admise în factura fiscală eliberată cumpărătorului?

Conform art.93 pct.16) din Codul fiscal, factură fiscală reprezintă formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, sеrvicii. Totodată, corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor, conform art. 19 alin.(3) al Legii contabilităţii nr.l 13-XVI din 27.04.2007, nu se admit.

Astfel, ținînd cont de faptul că, în baza prevederilor menţionate, în factura fiscală corectări nu se admit. Furnizorul este obligat să retragă factură fiscală emisă cu greşeli şi să emită altă factură fiscală, cu reflectarea datei efective a livrării şi datei efective a eliberării acesteia, cu înscrierea unei menţiuni, unde se va indica numărul, seria şi data facturii fiscale anulate.

Concomitent, potrivit Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, pe formularele cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat" (pct. 10), se întocmeşte o listă, care se prezintă persoanei responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor, cu anexarea formularelor deteriorate şi ulterior acestea se scot de la evidenţă în modul stabilit la pct.9 al instrucţiunii menţionate.

Factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale retrase urmează să fie inclusă în anexele la Declaraţia privind TVA, pentru perioada fiscală în care aceasta a fost eliberată/primită: -de către cumpărător în anexa nr.l „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT); -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). În cazul în care factura fiscală retrasă a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registru cu indicarea motivului „anularea facturii fiscale pe suport de hîrtie (pct. 14 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordin IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012”), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimbul celei retrase.

Totodată, în condiţiile anulării facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea facturii fiscale corecte, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală corecte. În cazul în care suma TVA reflectată în factura fiscală eronată este mai mică decît suma TVA reflectată în factura fiscală corectă, dreptul la trecerea în cont a sumei TVA reflectate în factura fiscală eronată se realizează începînd cu data primirii acesteia. Diferența pozitivă se trece în cont începînd cu data primirii facturii fiscale corecte. În cazul în care suma TVA reflectată în factura fiscală eronată este mai mare decît în factura fiscală corectă, dreptul la trecerea în cont a TVA, pentru perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală eronată se păstrează doar în mărimea sumei TVA reflectate în factura fiscală corectă. Atunci apare necesitatea revizuirii sumei TVA, care trecere în cont pentru perioada fiscală, în care cumpărătorului a fost eliberată factura fiscală eronată.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...