37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 42 din 27.01.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 42 din 27.01.2020

28.01.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.1.7.4.5)

    Unde va fi transferat impozitul pe venit, reţinut din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare/imobiliare?”

Conform art.6 alin.(10) din Codul fiscal, impozitele şi taxele percepute în conformitate cu Codul fiscal şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale. Impozitul pe venitul persoanelor fizice reprezintă sursa de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. 

Potrivit art.7 alin.(5) din Codul fiscal, pentru executarea prevederilor art.6 alin.(10), contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier, a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei).

Conform art.84 din Codul fiscal, se stabilește obligativitatea distribuirii și achitării impozitului pe venit pe subdiviziuni doar în cazul impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător.

Astfel, impozitul pe venit reținut potrivit art. 901 alin.(3)din Codul fiscal din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare/imobiliare se virează la bugetul unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat sediul (adresa juridică) a contribuabilului.

[Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 14/3-06/297 din 05.08.2016]

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...