37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 408 din 09.08.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 408 din 09.08.2018

09.08.2018
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.1.7.1.33)
    Cum urmează a fi calculat și achitat impozit pe venit din sumele achitate ucenicilor pentru perioada instruirii practice?

Articolul 216 alin. (1) din Codul muncii, prevede că angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie cu persoana care este în căutarea unui loc de muncă şi care nu are o calificare profesională. Contractul de ucenicie, încheiat în formă scrisă, este un contract de drept civil şi se reglementează de Codul civil şi de alte acte normative. Potrivit prevederilor art. 88 alin.(5) din Codul fiscal veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a). De asemenea, conform pct. 37 din Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 70 din 22 ianuarie 2018, în perioada instruirii practice în cadrul agentului economic, ucenicul îndeplineşte sarcini în conformitate cu curriculumul coordonat, iar statutul juridic şi fiscal al acestuia este asimilat celui de salariat al agentului economic. Astfel, reieșind din cele menționate, plățile efectuate în folosul ucenicilor urmează a fi impozitate conform modului stabilit de art. 88 alin.(5) din Codul fiscal la cotele stabilite la art.15 lit.a) din Cod.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...