37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 405 din 08.08.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 405 din 08.08.2018

09.08.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (5.9.2.5)
    În care condiții se aplică scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare categoriilor de persoanele indicate la art. 283 alin. (1) lit. h)-l) din Codul fiscal?

Conform prevederilor art. 283 alin. (2) şi (21) din Codul fiscal, categoriile de persoane indicate la lit. h)-l) al aceluiași articol, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii ce întrunesc concomitent următoarele condiții:

- bunurile imobiliare sunt cu destinaţie locativă;
- bunurile imobiliare constituie domiciliul (în lipsa domiciliului – reședința) persoanelor;
- bunurile imobiliare au o valoare estimată de către organele cadastrale teritoriale sau un cost apreciat în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor.

Pînă la stabilirea de către autoritatea administraţiei publice locale a limitei valorii (costului) scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la art. 283 alin. (1) lit. h)-l) din Codul fiscal, li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului conform anexei la titlul VI din Codul fiscal.

Totodată, categoriile de persoane sus numite beneficiază de scutire integrală de plată a impozitului funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...