37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 402 din 06.08.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 402 din 06.08.2018

07.08.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.3.11)
    Cum urmează a fi recunoscute cheltuielile aferente tichetelor de masă în contabilitate?

Conform art.44 alin.(l) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, pentru persoanele juridice se aplică metoda de evidență a contabilității de angajamente. Totodată, potrivit art. 44 alin.(3) lit. b) din Codul fiscal, contabilitatea de angajament tratează recunoașterea deducerii în perioada fiscală în care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile ori au fost efectuate alte plăti, cu condiția că aceste cheltuieli şi plăţi nu trebuie raportate la o altă perioadă fiscală în scopul reflectării corecte a venitului. Potrivit pct.10 al Standardului Naţional de Contabilitate „Cheltuieli”, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 06.08.2013, conform principiului contabilităţii de angajamente, se recunosc elementele situaţiilor financiare, cu excepţia elementelor situaţiei fluxurilor de numerar, pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau compensării în altă formă. Conform pct. 52 subpct. l), pct. 53 subpct.2) şi pct.55 ale Standardului Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii”, aprobat prin ordinul menţionat anterior, datoriile calculate includ datoriile faţă de personal. Datoriile faţă de personal includ datoriile privind alte operaţiuni - ajutoarele materiale, recuperarea cheltuielilor privind deplasările în interes de serviciu, procurările de bunuri şi servicii efectuate de către angajaţi pentru entitate, utilizarea bunurilor personale în scopuri de serviciu etc. Datoriile faţă de personal privind alte operaţii se contabilizează ca majorare a valorii activelor, costurilor/cheltuielilor sau ca diminuare a datoriilor comerciale şi majorare a datoriilor curente. Astfel, valoarea tichetelor de masă care urmează a fi eliberate angajaților se va include în componenţa costurilor/cheltuielilor la momentul apariţiei datoriei angajatorului faţă de emitentul tichetelor de masă. Totodată, conform art.3 alin. (4) al Legii nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă, angajatorul este obligat să ţină evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor. În aceeași ordine de idei, potrivit pct. 23 al Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 227 din 12.03.2018, prevede, că angajatorul este obligat la momentul oferirii tichetelor de masă pentru salariaţi să ţină evidenţa conform Registrului de evidenţă a tichetelor de masă acordate salariaţilor (anexă la Regulamentul menţionat). Respectiv, achitarea datoriilor faţă de angajaţi se va efectua conform informaţiei înregistrate în Registrul de evidenţă a tichetelor de masă eliberate salariaţilor conform anexei la regulamentul specificat supra.
[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 09/3-06/206 din 20 iunie 2018]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...