37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 396 din 14-07-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 396 din 14-07-2021

15.07.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.13 Zonele economice libere

Cum se determină locul livrării serviciilor de telefonie mobilă, prestate către rezidenții ZEL?

În conformitate cu prevederile din Codul fiscal nr.1163/1997: 

- Se scutesc de TVA cu drept de deducere mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia (art.104 lit.f));   

- Locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:   
a) servicii de comunicaţii electronice;   
b) servicii de radiodifuziune şi televiziune;   
c) servicii furnizate prin mijloace radioelectronice (art.111 alin.(2)); 

- locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la alin.(1)–(3) se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (art111 alin.(4)).   

Respectiv, prin prisma prevederilor invocate anterior, conchidem că, la prestarea serviciilor de telefonie mobilă către rezidenții zonelor economice libere urmează să se țină cont de prevederile art.111 din Codul fiscal.   

[Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-12/343 din 05.07.2021].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...