37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 389 din 25.07.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 389 din 25.07.2018

30.07.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.17.26)
    La ce cotă a TVA se impun mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?

Conform art.104 lit.c) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere, în baza principiului reciprocităţii, introducerea şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. Modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere prevăzut de art. 104 lit.c) din Codul Fiscal este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014 (în continuare – Regulament) și prevede aplicarea TVA pe principii generale la momentul efectuării livrării, cu restituirea ulterioară de către Serviciul Fiscal de Stat a taxei pe valoarea adăugată achitate. Astfel, în conformitate cu pct.6 din Regulament, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale, precum și al membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, sunt obligați să calculeze TVA în modul general stabilit, conform cotelor menționate în art.96 din Codul fiscal, pentru toate livrările (excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal.

1. (28.15.57)
     Care este modalitatea de completare a facturii fiscale eliberate pentru mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?

În conformitate cu pct.6 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale, precum și al membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, sunt obligați să calculeze TVA în modul general stabilit, conform cotelor menționate în art.96 din Codul fiscal, pentru toate livrările (excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal. În cazul comercializării cu amănuntul a mărfurilor și prestării serviciilor în locurile special amenajate, cu plata în numerar și/sau prin card bancar, conform prevederilor art.117 alin.(3) din Codul fiscal, factura fiscală urmează să fie eliberată de către furnizor la solicitarea beneficiarului.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...