37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 381 din 28.07.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 381 din 28.07.2020

30.07.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (5.6.9)

    Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice – cetățeni şi în ce termen se prezintă avizul de plată?

Suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor în raza de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobiliare respective.

Potrivit art. 286 din Codul fiscal, avizul de plată a impozitului calculat pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător este expediat fiecărui subiect al impunerii de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei cel târziu până la 15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite după 25 septembrie a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

 [Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

2. (5.7.2.1)

    Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

Impozitul pe bunurile imobiliare, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării se achită de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, după cum urmează:

- pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de 25 septembrie a anului curent;

- pentru bunurile imobiliare dobândite după 25 septembrie a anului fiscal în curs -pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs.

Prin derogare, întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.                 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

3. (5.7.1.6)

    Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, dacă la începutul anului se constată o restanţă la acest impozit?

Potrivit art. 282 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Astfel, persoana fizică-cetăţean poate beneficia de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul în care pînă la 30 iunie va achita atît suma restanței și penalitatea calculată la ea, cît și suma impozitului calculată pentru anul fiscal, diminuată cu suma reducerii în mărime de 15%.

Arhiva

4. (5.7.1.5)

    Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar ţinînd cont de faptul că la începutul anului fiscal se constată o supraplată la acest impozit?

Persoana fizică-cetăţean poate beneficia de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar în condiţiile în care suma impozitului care se enumeră ca supraplată este suficientă pentru achitarea integrală a impozitului pentru acest an.

Dacă suma respectivă nu este suficientă, persoana fizică-cetăţean va beneficia de această scutire, doar dacă va achita, pînă la 30 iunie, diferența dintre suma calculată pentru acest an şi supraplata constatată la începutul anului.

Arhiva  

5. (5.7.1.1)

    Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către întreprinzătorii individuali?

Începând cu perioada fiscală aferentă anului 2020, în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către întreprinzătorii individuali la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali care dobîndesc bunurile imobiliare după 25 septembrie a perioadei fiscale respective achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (4) din Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...