37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.379 din 13.07.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.379 din 13.07.2018

13.07.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.59)
    Se va permite deducerea TVA în baza facturii fiscale eliberate la momentul încasării plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui contract de antrepriză în construcții?

Potrivit prevederilor alineatelor (1), (10), (14) ale art.102 din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) dacă acestea sunt destinate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător și dacă ei dispun de factura fiscală.

Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală se va elibera la momentul apariţiei obligaţiei fiscale stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Pornind de la prevederile art.108 alin.(8) din Codul fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, procurarea serviciilor în cadrul contractului de antrepriză în construcții este documentată prin întocmirea actelor care confirmă acordarea de facto a serviciilor cu eliberarea concomitentă a facturii fiscale de către furnizor.

Totodată, la încasarea plății în avans factura fiscală se eliberează doar în cazurile stipulate în art.1171 alin.(9) din Codul fiscal.

Astfel, în cadrul contractului de antrepriză în construcții deducerea sumei TVA se va realiza în baza facturii fiscale eliberate conform art.117 alin.(1) și art.108 alin.(8) din Codul fiscal.

2. (28.15.56)
     Se va elibera factura fiscală la momentul plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui contract de antrepriză în construcții ?

În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Articolul 108 alin.(1) din Codul fiscal prevede, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol.

În temeiul art.108 alin.(8) din Codul fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, serviciile prestate care determină plăţi succesive, precum servicii de construcţie-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt întocmite procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor şi alte documente similare, pe baza cărora se stabileşte livrarea serviciilor, sau, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării lucrărilor de către beneficiar.

Astfel, factura fiscală pentru serviciile livrate în cadrul unui contract de antrepriză va fi eliberată odată cu întocmirea actelor care confirmă acordarea de facto a serviciilor. Totodată, la încasarea plății în avans factura fiscală se eliberează doar în cazurile menționate în art.1171 alin.(9) din Codul fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...